سه شنبه, 31ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی

جهان ایرانی

ایران و جهان ایرانی

شصت سال پیش از این استاد دکتر پرویز ناتل خانلری مقاله‌ای در مجلۀ سخن (فروردین‌ماه 1332) با عنوان «همسایگان ناشناس» نوشت واز این درد نالید و آنجا گفت: «‍[زمانی بود] که میان ایران و افغانستان و آسیای مرکزی جدایی نبود، پیشه‌ور هنرمند اصفهانی در غزنین و سمرقند کاخ‌ها می‌ساخت و نقاش تبریزی در هرات هنر می‌فروخت...» و غرض از این نقل آن است که بگوییم امروز دیگر آن شصت سال پیش نیست که فقط گله و شکایت کنیم و دست روی دست بگذاریم. نیروی قهر شوروی از میان رفته است و از سوی دیگر فناوری باعث شده است که ارتباطات گسترش پیدا کند و اگر قصوری هست نتیجۀ نابخردی خود ماست. امروز، روز پیدا کردن همدیگر است. ایرانی (در مفهوم شهروند جهان ایرانی) باید ایرانی را پیدا کند و این پیدا کردن و آشنا شدن کار فرهنگی می‌خواهد. کار سیاسی هم می‌خواهد، اما چون ما اهل سیاست نیستیم و نیز از این سیاست‌بازان انتظاری نمی‌رود که در این وادی کاری از دستشان برآید، باید به اهل فرهنگ پناه ببریم.

روند هویت سازی در افغانستان (بررسی کتاب «تاریخ افغانستان»)

تحولات دو قرن اخیر در عرصهٔ رقابت‌های قدرت‌های جهانی مانند رقابت روسیه و انگلستان در قرن نوزدهم میلادی، جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ سرد میان آمریکا و شوروی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به تغییرات گسترده‌ای  در عرصة جغرافیای سیاسی بسیاری از مناطق جهان و از جمله خاورمیانه انجامید. در تغییراتی که در  منطقه ایران(خاورمیانه بعدی ) روی داد ،  بخش هایی از کشورایران ، با دسیسه های انگلستان و نیروی اشغالگر روسیه و تجزیه طلبان محلی ، علم استقلال افراشتند و از ایران جدا شدند. اما این جدایی‌ها تنها در ساحت مرزهای سیاسی امکان‌پذیر بود و گذشتن از مرزهای فرهنگی ایران با هفت  هزار سال پیشینه فرهنگ و تمدن به وسیلهٔ کشورهای نوساخته که چند دهه بیشتر از عمر آنها نمی گذشت، محال بود.

9 فروردین ماه 1349؛ روز تاریکِ تاریخ ایران

امروز پس از 44 سال دیده می‌شود آن ترفند کارایی خود را از دست داده و مردم بحرین دیگر تاب ماندن زیر یوغ یک حکومت استعمار ساخته را ندارند. با آگاهی از این حقایق نه تنها بردولت، بلکه بر سازمان‌های مردم نهاد و نیز همه ایرانیان است که از هر راه ممکن به یاری اکثریت بحرینی‌های ایرانی تبار بشتابند و علاوه بر افشای گستردهٔ جنایت‌های نظامیان و نیروهای امنیتی بحرینی و عربستانی، این هم‌تباران ستمدیده را برای رسیدن به آرمان‌هایشان یاری دهند.

نفوذ ادبیات فارسی ایران در خانه های مردم گرجستان

رییس اتحادیه نویسندگان گرجستان گفت: هیچ خانه ای را درگرجستان نمی بینید که درآن آثار ادبیات فارسی وجود نداشته باشد.

د‌یپلماسی علمی میان ایران و کرد‌ستان عراق

گسترش مناسبات علمی و فرهنگی میان ‌طرف ایرانی با منطقه کرد‌ستان عراق ضرورتی است که تاکنون از نظرها مغفول ماند‌ه بود‌. در این زمینه ، تلاش نخبگان و پژوهشگران و استاد‌ان د‌انشگاه‌ها و هنرمند‌ان می‌تواند‌ سهمی با اهمیت د‌اشته باشد‌. برای این منظور برگزاری تورهای علمی و فرهنگی برای استاد‌ان و محققان د‌انشگاه‌های د‌وطرف و نیز روزنامه‌نگاران ، راهی است که از طریق آن، هم زمینه ارتباط شخصی و عینی برای علاقه‌مند‌ان مهیا می‌شود‌ و هم واقعیت‌های بی‌واسطه می‌تواند‌ راهگشای تلاش‌های آتی باشد‌.

در همین زمینه