یکشنبه, 19ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها مهر ماه جشن مهرگان بر ملت بزرگ ایران همایون و خجسته باد

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

جشن مهرگان بر ملت بزرگ ایران همایون و خجسته باد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به نام خداوند جان و خرد

درودی چو نور دل پارسایان – بدان شمع خلوتگه پارسایی (لسان الغیب)

... می ستاییم مهر ِدارنده ی دشت های پهناور را،
او که به همه ی سرزمین های ایرانی،
خانمانی پُر از آشتی، پُر از آرامی و پُر از شادی می بخشد ...
«اوستا - مهریشت»

نیایش بالا بهرورزی و سرافرازی و شادکامی را برای تمام سرزمین های ایرانی آرزو می کند. به امید روزی که تمام فلات ایران و سرزمینهای ایرانی دوباره یکپارچه شوند. مهر(میترا) در پارسی مفهوم «پیمان، فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت» داشته و ضد دروغ، دروغ گویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن بوده است. پیشینه ی آیین مهرگان به اندازه ی قدمت ایزدش، مهر است و متنهایی که از گذشته بر جای مانده، این آیین و جشن را به فریدون پیشدادی منسوب می کنند و برای نمونه شاهنامهٔ حکیم ابوالقاسم فردوسی به بهترین شکل این موضوع را مطرح می کند

فریدون چو شد بر جهان کامکار              ندانست جز خویشتن شهریار
به رســم کیان تاج و تخت مهی               بیاراست  با  کاخ  شاهنشهی
به  روز خجسته ســر مهر ماه                به  سر  بر نهاد آن کیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشـت از بدی                 گرفتند  هر  کــس ره  بـخردی
دل  از  داوری هـا بپرداخـتـنـد                به آیین، یکی، جشن نو ساختند
بـفـرمـود  تا  آتش  افـروخـتـنـد               همه  عنبر  و  زعفران سوختند
پـرسـتـیـدن مهرگان دیـن اوسـت              تن آسانی  و خوردن آیین اوست
کنون  یادگارست  از و ماه مهر            به کوش و به رنج ایچ منمای چهر

از گفتار حکیم فردوسی معلوم می‌شود که در گذشته این جشن در روز نخست مهر برگزار می‌شده است و گذشت زمان باعث جابه‌جایی زمانِ آن گردیده است. مهر روز از مهرماه برابر با 16 مهر در گاهشماری رسمی کشور روز جشن مهرگان است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه