پنج شنبه, 23ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها بهمن ماه جشن سده - سرودۀ شاهین سپنتا

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

جشن سده - سرودۀ شاهین سپنتا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سپاس و  ستایش ز مزدای پاک
که آتش ز نورش شده تابناک
 
چنین رفته از پیشدادان سخن
که  هوشنگ آن پادشاه کهن
 
چو سد روز از آغاز آبان گذشت
ز کوهی به یاری یاران گذشت
 
چو ناگه بر آن کوه ماری خزید
بر آن شد به سنگش کند ناپدید
 
بزد سنگ، اما بشد آن سیه
گریزان و پنهان شد از هر نگه
 
چو سنگش سر سنگ دیگر رسید
به ناگه ز آن آتشی برجهید
 
چو نور از دل سنگ آمد برون
شگفت آمد از سنگ خارا فزون
 
ز این داستان ایزدان پاس داشت
ز شادی آن آتشی برفراشت
 
به گردش نشستند شاه و سپاه
گشاده رُخ و شادمان تا پگاه
 
چو آهن به گرمای آتش نواخت
ز آهن بسی نیک‌افزار ساخت
 
فزون شد به دستور او کشت و کار
به خیش‌آهن و تیشه در کشت‌زار
 
ز آن نامور، کشور آباد گشت
زمین سبز و گیتی پر از داد گشت
 
« ز هوشنگ ماند این سده یادگار»
که بادا به گیتی رهش پایدار
 
سده را چنین نیک بنیان نهاد
روانش خوش و خرم و شاد باد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید