شنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها اسفندگان روز مهر ایرانی جشن اسفندگان(سروده‌ی بانو هما ارژنگی)

اسفندگان روز مهر ایرانی

جشن اسفندگان(سروده‌ی بانو هما ارژنگی)

 

روز بزرگداشت بانوی ایرانی 

جشن اسفندی است و روزی خوش 
کهن آیین  شاد ایرانی

خاک  در جنبش و زمین در جوش
جشن بانوی راد ایرانی

سال نو در کمین سال  کهن
گاه  جشن و زمان بیداریست

سبز پوشان خاک در راهند
زندگی در تن زمین جاریست

می‌ستاییم و پاس می‌داریم
این کهن مام نرمخوی زمین

خاستگاه تمام آدمیان
ایرتن گاهوار مهر آیین

به جز آیین پاسداری  خاک
سخن از روز زن بباید گفت

زان فروتن نماد زایش و مهر
شمع هر انجمن بباید گفت

خاک پر بار و بانوی دانا
از سپندارمذ نشان دارد

مزدگیران فرا رسید و کنون
بر زنان شادی ارمغان آرد

زن نیکو به هر سرای که هست
شادی افزا و مجلس افروز است

آن وفا پیشه‌ی نکو کردار
همچو خورشید تیرگی سوز است

با همه لطف و نازکی‌هایش
بار هستی به شانه‌ها دارد
هر شرنگی به کام  او ریزد
بهر آن چاره و دوا دارد

خاک و زن در جهان کجرفتار
تکیه‌گاه سپند انسانند

باد تا در پناه ایزد پاک
شاد زیوند و شادمان  مانند

(تهران هفدهم بهمن ماه هزاروسیصدوهشتادوهفت)
هما ارژنگی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه