پنج شنبه, 23ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله ویژه نامه هفته نامه طرح نو:زبان مادری و حق تعیین سرنوشت

مجله

ویژه نامه هفته نامه طرح نو:زبان مادری و حق تعیین سرنوشت

 

همه عالم تن است و ایران دل

ویژه نامه هفته نامه طرح نو(چاپ تبریز) به مناسب روز جهانی زبان مادری منتشر شد.در این شماره می خوانید:

 

ویژه نامه زبان مادری و حق تعیین سرنوشت

 

سرمقاله:حقوق بشر بر بنیاد استقلال و حاکمیت ملی.

آسیب شناسی استثمار معنایی مفاهیم حقوق بشری:سالار سیف الدینی.

زبان مادری و یکپارچگی ملی:تیرداد بنکدار. 

وام گیری نظریه های قومی از اندیشه های کمونیستی:دکتر علی علی بابایی. 

●زبان مادری و شیطنت  رسانه های فارسی زبان خارج از کشور؛مروری بر برنامه های ضد وحدت ملی تلویزیون صدای امریکا.

●(معرفی کتاب)یک کتاب،یک نویسنده؛بنیادهای هویت ملی ایرانی؛چهارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور،دکتر حمید احمدی.

تاملی بر تاریخ ماد کهن:کنفرانس سورنا فیروزی در بنیاد جمشید.

●:محمدتقی سبکدل.

شاعران در اندوه ایران؛میرزا آقاخان کرمانی.

از میان اخبار،ناصر پورپیرار:زبان ترکی ساخته یهود است؛نسخه پیچی نوری زاده برای تمامیت ارضی کشور؛عرضه بروشور فروش اسلحه در مدارس آذربایجانی شرقی و غربی...

●...و اخبار و گزارش های علمی،اجتماعی،سیاسی و استانی و ... .

 

●...و اخبار و گزارش های علمی،اجتماعی،سیاسی و استانی و چندین مقاله و نوشتار نوین و سودمند.

 

نام دیرین زبان ما "دری" است//پارسی ما را «زبان مادری» است

بود گلگشت تو در بُوستان آن//شیر دانش خوردی از پستان آن

او به مهر مادری چون جان خویش//مر تو را پرورد در دامان خویش

این زبان اهل فردوس برین//در معانی از بیان سحر آفرین

رفت تا بنگاله اش قند سخن//طوطیان هند از آن شکر شکن

وز بخارا تا به کشمیر و ری//یک شبه صد ساله، ره را کرده طی

 ره ز ری تا قونیه پیموده است//گرچه مقصد تا سپاهان بوده است

پس به سوی گنجه و شروان گذشت//راه خود پیمود و از آن گذشت

بزم خود گسترد در هر مرز و بوم//از در ِ آمویه  تا اقصای روم

بی "سپر" از خاوران تا باختر//و آن به نیرو هر نفش گستاخ تر

صحن گیتی عرصه ی جولان او// از حلب تا کاشغر میدان او

این زبان پارسی افسون گر است//هر چه گویم باز،از آن بالاتر است

ای زبان پارسی در کار باش//ره گشای راه نا هموار باش...

 

این جریده ملی هفته ای یکبار به طبع می رسد و از هرگونه مطلب سیاسی،تاریخی و فرهنگ و ادب،پیرامون اسلام و ایران که در آن منافع ملی باشد سخن می گوید،نوشتارهای سودمند با امضاهای مشخص می پذیرد و به هیچ طیف و یا جناح وابسته نیست.

 

www.tarhenoonline.ir

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه