سه شنبه, 04ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر

شعر

به مناسبت ۱۴ امرداد روز تاریخی مشروطیت - سرودهٔ شادروان ادیب برومند

خجسته جنبشِ پویندگانِ آزادی               اثرگذار نشد جز به راهِ مشروطه

مرثیهٔ‌ شهدای تیر ماه 1331 - سرودهٔ استاد محمد تقی حرآبادی

بهارستان: به عکس باورم، بی برگ و بی باری                      به جز اندوه دیرینت، ز میدان کم نمی‌آری

«کشور میانه» - رضا آقازاده

این سروده مانند، دو بخش است یکی پیش از آفرینش و دودیگر درباره البرز و ایران‌ویچ که سرزمین میانه است و این در همه دوران‌ها مورد استفاده دانشمندان و تاریخ‌نویسان ایرانی بوده است.

«سرو کاشمر» - سرودهٔ بانو هما ارژنگی

در دل دشت فراخ / سربرآورده یکی سرو شکوهنده و سبز / همچو تندیس اساطیری دور / قد برافراخته چون کوه بلند / بی گزند از نفس سرد زمان / سال او گشته فزون تر ز هزار ...

شعر میازار موری که دانه‌کش است

میازار موری که دانه‌کش است             که جان دارد و جان شیرین خوش است

ننگِ جنگ، سرودهٔ بانو هما ارژنگی

در هجومِ گرگ خویانِ پلید          دیده‌ات جز مرگ و ویرانی چه دید؟! // اینک ای دردت به جانم گوش کن          اندکی آن ناله را خاموش کن.

در همین زمینه