جمعه, 12ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل

ضرب المثل

ضرب‌المثل «فوت کوزه گری»

استاد کوزه‌گری بود که خیلی با تجربه بود و کوزه های لعابی که می ساخت خیلی مشتری داشت.

ضرب المثل «کفگیر به ته دیگ خورده»

برای پختن پلو به مقدار زیاد از قابلمه‌های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند. و از قاشق‌های بزرگی بنام کفگیر برای هم زدن و کشیدن پلو استفاده می‌شود.

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!

«بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد!» مثلی از امثال بسیار رایج در فرهنگ کوچه و بازار امروز است و کاربردش وقتی است که کسی بخواهد دیگری را با وعدة دور و دراز، از سر وا کند، وعدة دوری که با زبان و الفاظ شیرین و خو‌ش‌آینده توأم است.

فکر نان کن که خربزه آب است!

«فکر نان کن که خربزه آب است!» یکی از مثل‌های رایج در زنــدگی امروز ماست و کاربردش زمانی است که دو چیز یا دو کار را با هم مقایسه و به اصطلاح، یکی را از دیگری برتر می‌دانند.

ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی - «ف»

داستان های پند آموز، داستان و جملات بزرگان
ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‏اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‏کار می‌رود.

ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی - «غ»

داستان های پند آموز، داستان و جملات بزرگان
ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‏اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‏کار می‌رود.

در همین زمینه