شنبه, 02ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر فرمان‌ فتحعلیشاه‌ به‌ محمدحسن‌خان‌ شکی‌ [در باب‌ آمادگی‌ جهت‌ آزادسازی گرجستان‌]

تاریخ معاصر

فرمان‌ فتحعلیشاه‌ به‌ محمدحسن‌خان‌ شکی‌ [در باب‌ آمادگی‌ جهت‌ آزادسازی گرجستان‌]

برگرفته از تارنمای آذرپادگان

(رمضان‌سنه‌1219هجری‌قمری‌ (آذر 1183 خورشیدی‌ / دسامبر 1804 میلادی‌)

 

آن‌که‌ عالی‌جاه‌ محمدحسن‌خان‌ حاکم‌ شکی‌ بداند که‌ چون‌ در زمان‌ توقف‌ سریر آستان‌ نظیر پادشاهی‌ درساحت‌ ایروان‌ که‌ سردار ملک‌ روس‌ و لشکر آن‌ طایفه‌ ضلالت‌ مأنوس‌ از صدمات‌ جانگزای‌ عساکر ظفر آیین‌فوجی‌ کثیر معروض‌ شمشیر هلاک‌ بقیه‌السیف‌ قرین‌ انهزام‌ فرار به‌ جانب‌ گرجستان‌ نموده‌ بودند آن‌ زمان‌ هنگام‌برودت‌ هوا و به‌ تقریب‌ عدم‌ تدارکات‌ و ضروریات‌ تسخیر ولایات‌ گرجستان‌ در عهده‌ تأخیر افتاد و اراده‌ خاطرالهام‌ مظاهر اشرف‌ سلطانی‌ چنان‌ است‌ که‌ بعد از انقضای‌ عید نوروز الویه‌ عالم‌افروز با افواج‌ انجم‌ حشر و توپخانه‌و زنبورکخانه‌ و آلات‌ حرب‌ بی‌حد و مراز مستقر خلافت‌ عظمی‌ به‌ عزم‌ انتزاع‌ ولایات‌ گرجستان‌ آن‌ گروه‌ کفرنشان‌ و تخریب‌ و تأسیر نواحی‌ قرار و آن‌ سامان‌ نهضت‌ سرا به‌ جانب‌ آن‌ سرحدات‌ بلندآوا فرموده‌ از توفیقات‌فاضله‌ جناب‌ اقدس‌ الهی‌ جمهور کفره‌ روسیه‌ متوقفین‌ آن‌ دیار را عرضه‌ تیغ‌ آبدار آتشبار و نواحی‌ قزلارو آن‌حوالی‌ را مشهود قتل‌ و نهب‌ عساکر ظفر شعار ساخته‌، ساحات‌ آن‌ صفحات‌ را از لوث‌ وجود ضلالت‌آلود ایشان‌پرداخته‌ باشیم‌ بنابراین‌ احکام‌ قضا تمکین‌ واجب‌الاذعان‌ به‌ سرافرازی‌ و افتخار جمهور بیگلربیگیان‌ و حکام‌ولایات‌ آن‌ سرحدات‌ و سامان‌ از مصدر عز و شأن‌ عز صدور یافته‌ ایشان‌ را از غرایم‌ همت‌ آسمان‌ نهمت‌ معلی‌قرین‌ اخبار و امر قدر شعار شرف‌ اصدار گردید که‌ هریک‌ جمعیت‌ خود را به‌ آراستگی‌ تمام‌ آماده‌ و مستعدنموده‌، مهیای‌ شرایط خدمتگذاری‌ و جان‌نثاری‌ نموده‌ که‌ بعد از نزول‌ نیر جهان‌افروز قباب‌ سرادقات‌ عز وتمکین‌ به‌ آن‌ حدود و سرزمین‌ اذیال‌ جان‌نثاری‌ بر میان‌ استوار سازند به‌ آن‌ عالی‌جاه‌ ارادت‌ آگاه‌ نیز امر و مقررمی‌فرماییم‌ که‌ از آن‌جا که‌ آن‌ عالی‌جاه‌ همواره‌ در شاهراه‌ دولت‌ جاوید قرار شهریاری‌ متمنی‌ خدمتگذاری‌ و درزمره‌ اخلاص‌ کیشان‌ و دولتخواهان‌ شوکت‌ پادشاهی‌ شرف‌ انسلاک‌ داشت‌ باید بعد از زیارت‌ حکم‌ محکم‌ جهان‌مطاع‌ عموم‌ حکام‌ و رؤسا و اشراف‌ و اکابر و اعیان‌ آن‌ولایات‌ را ازین‌ خبربهجت‌ اثر مطلع‌ و مستحضر و مستبشرساخته‌، آن‌ عالی‌جاه‌ نیز جمعیت‌ و قشون‌ ولایت‌ تحت‌اختیارخود را مجتمع‌ و مستعد ساخته‌که‌ در رکاب‌ مهرانتساب‌ اشرف‌ پادشاهی‌ مصدر خدمات‌ مستحسنه‌ گردیده‌ و در درگاه‌ جناب‌ اقدس‌ الهی‌ و در پیشگاه‌ نظیر مرحمت‌ منظر ضل‌اللهی‌ خود را مورد انواع‌ عنایات‌ و تفقدات‌ سلطانی‌ سازد همواره‌ مطالب‌ و مدعیات‌ خود را باکمال‌ امیدواری‌ و استظهار عرض‌ به‌ شرف‌ انجاح‌ مقرون‌ داند و به‌ جهت‌ ابلاغ‌ فرمان‌ مطاع‌ عالی‌شأن‌ معلی‌مکان‌ ابراهیم‌بیک‌ غلام‌ سرکار دیوان‌ اعلی‌ را روانه‌ نزد آن‌ عالی‌جاه‌ فرمودیم‌.

(مأخذ: اسنادی‌ از روابط ایران‌ با منطقهٔ‌ قفقاز)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید