شنبه, 07ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر انتشار دهمین جلد از «فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی»

خبر

انتشار دهمین جلد از «فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی»

برگرفته از تارنمای مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی (دبا)

جلد دهم از«فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی» که بنیاد گذار آن مرحوم استاد ایرج افشار است، به کوشش ایران ناز کاشیان توسط مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی چاپ و منتشر شد.

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) تا کنون مجلدات هفتم، هشتم و نهم فهرست مقالات فارسی را در 4 مجلّد تدوین و منتشر کرده است و مجلّد دهم این مجموعه اکنون به جامعۀ فرهنگی تقدیم می شود. انتشار این جلد، حاوی مشخصات کتاب شناختی مقاله های منتشر شدۀ فارسی از 1388 تا 1390 ش در زمینۀ مطالعات ایرانی است. افزون بر این، فهرست حاوی مشخصات مقاله های مندرج در یادنامه ها، سال نامه ها و گاه نامه های انتشار یافته از 1377 تا 1391 ش، مشتمل بر 25343 مدخل و در 3 مجلد در مراحل پایانی است.

بخش های مختلف کتاب به ترتیب به شرح زیر است:

پیشگفتار

دیده شده ها: نشریات ادواری

کلیات

علوم و فنون

فلسفه

ادیان و مذاهب

مردم شناسی

هنر

جغرافیا

باستان شناسی

تاریخ

زبان و زبان شناسی

ادبیات (1) ار آغاز تا روزگار معاصر

ادبیات (2) در روزگار معاصر

متون

مباحث مربوط به افغانستان

مباحث مربوط به ازبکستان و تاجیکستان

نمایه ها

***

علاقمندان می توانند این کتاب را در غرفۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در نمایشگاه کتاب تهیه کنند.

غرفۀ مرکز در نمایشگاه: راهروی 12، غرفۀ 18

***

اطلاعات کتابشناختی
عنوان: فهرست مقالات فارسی، جلد 10
به کوشش: ایران ناز کاشیان
بنیادگذار: ایرج افشار
موضوع: فهرستواره ها
ناشر: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
تاریخ اثر:اردیبهشت 1394
قیمت: 60000 تومان
شمارگان: 500 نسخه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه