جمعه, 08ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز به‌مناسبت روز زن

نگاه روز

به‌مناسبت روز زن

 

حکمت‌الله ملاصالحی

اگر از این قلم می پرسیدند چه روزی برایتان مبارکت ترین روز آفرینش است بصراحت و با اشتیاق می گفتم روز آفرینش انسان.دراینجا روز استعاره ایست ازلحظه بی لحظه آفرینش حقیقت انسان بودن آدمی که زمان ومکان تاریخی برآن مترتب نیست ومشمول زمان ومکان تاریخی نمی شود. حقیقت انسان کلی ونوعی تاریخ ندارد. به تعبیر قرآن شریف" نفس واحده" است. واصل وگوهر انسان بودن  مقدم برزن ومرد بودن آدمیست . به بیان دیگر ما نخست انسانیم و پس آنگاه ،زن و مرد.
سعدی علیه الرحمه را ببینید:

    بنی آدم اعضای  یک پیکرند
که درآفرینش ز یک گوهرند 

    این یک گوهربودگی اصل وحقیقت انسان بودن آدمیست.

    حضرت مولوی را ببینید:
    یک  گهر  بودیم  همچون  آفتاب
    بی گره بودیم وصافی همچوآب
    چون به کثرت آمد آن نور سره
    شد عدد چون سایه های کنگره

    مقام و جایگاه و منزلت زن و زنانگی و مادرانگی درعالم انسانی ما بس رفیع و بغایت ویژه است. این آفریده ی آفریدگار و پیامبر مبعوث زندگی رازآمیز ترین وجه انسان بودن آدمیست .همه ما فرزندان و بسط هستی مادرانمان هستیم در رحم مادرانمان ازشیره جان زاینده او مکیده ایم و  قوت و قوّت  گرفته ایم  و با رنگ و بو وعطر خوش و طعم شیرین هستی زنانه و مادرانه ی مادرنمان چشم  درجهان گشوده ایم. چشم دوختن درچهره مادر نخستین مواجهه نوزاد انسان با هستی ست.تصادفی نیست که نخستین تجربه انسان از الوهیت از امر مقدس و متعال با رمزها وتمثیل های زنانه بویژه با محوریت مادرانگی درهزاره های پیش ازتاریخ بیان و بازنموده می شود.این نیز تصادفی نیست که در ادبیات عرفانی ما رمزها وتمثیل های مونث پی به پی فراخوانده می شوند تا هرچه زنده تر و شورمندانه تر و جذابتر و دلنشین ترو اصیل تر  و سرچشمه ای تر، نسبت ، رابطه و مشاهدات و اشراقات عاشقانه انسان را با امرمتعال، با الوهیت  و امرمقدس و ذات سرمدی بیان کنند. جهان بدون حضور لطافت نجیب و ملاحت گرم و احساس زلال و عواطف اصیل زنانه غم انگیز ودلگیر و سرد ومنجمد می شد و تهی از زیبایی و بغایت فقیر و شکننده وآسیب پذیر.محترم و مقدم داشتن حقوق زنان و بازنگری و تصحیح سوء تفاهم های تاریخی درباره حقوق  زنان ،باور و احترام به اصل انسان بودن و  اصل زندگیست . زنان به پیامبری مبعوث نشده اند چون مبعوث زندگی اند .ومبعوث زندگی بودن خود رفیع ترین رسالت پیامبرانه است. ارج نهادن و عزیزداشتن زن ارج نهادن و عزیز داشتن اصل زندگی و اصل انسان بودن آدمیست. فرخنده باد بربشریت روز  زن که هم روز زندگیست هم روز زایش و رویش انسان بودن ما.

ح ملاصالحی۱۷/۱۲/۱۳۹۶ هجری خورشیدی

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه