یکشنبه, 16ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز آیا باختریان نژاد پرست نیستند؟

نگاه روز

آیا باختریان نژاد پرست نیستند؟

مهدی شمسایی

بارها و بارها, دوباره می‌گویم بارها و بارها هر کدام از ما که در انجمن‌ها و گروه‌هایی به سخن گفتن از تمدن ایران- میهن‌پرستی و عشق به گذشته‌ی خود سخن گفته‌ایم تا بتوانیم با الگو گرفتن از آن به آینده‌ای روشن برسیم با واژه‌های ناپسند و دلسرد کننده‌ای روبرو شده‌ایم  در حالی که تلاش خود را می‌کنیم  در سخنان خود واژه‌ای را به دروغ به کار نبریم و تنها بر روی راستی گام بر داریم  و گه گاه می‌شنویم که این سخنان دردی را دوا نمی کنند و کم و بیش همیشه از آزاد اندیشی باختریان و دید دانشمندانه‌ی (؟) آنان سخن به میان می‌آید, اکنون پرسش اینجاست به راستی باختر زمینیان آزاد اندیشند؟ آیا آنها از پشت عینک های ملی و میهنی خویش سخن نمی‌گویند و سخنانشان درست است یا پندارهای خود را بر  دیو دروغ استوار می کنند ...

اکنون از دفترهای درسی آموزشگاه‌های فرانسه- دانشنامه‌های رسمی برخی از کشورهای باختر زمین و اندیشمندان آنها نمونه می‌آوریم  و از زبان امیر مهدی بدیع نخستین در را بروی اندیشه‌ی خود می گشاییم:

اروپای امروز خود را بازمانده‌ای از یونان باستان و سپس روم می داند و گذشتهای آنان را ریشه‌ای برای استواری خود در این زمین سست و بیرحم  و بنا براین چهار چوب اندیشه تلاش می‌کند گذشته‌ی یونان و روم را شکوهی ببخشد که جایگاهی بالا و تکیه گاهی استواربرایشان باشد و مهمترین اصل آن پیروزی یونان بر خاور زمین(شهریاری هخامنشی) در نبردهای ماراتون-سالامیس و... است (که در نوشتارهای پسین به سخن درباره‌ی  پوچی این افسانه‌ها خواهیم پرداخت) آنها می‌گویند ماراتون و سالامیس پیروزی روح بر ماده بود که آینده‌ی جهان و آزادی را نجات داد(1)  و یا اینکه این هوش و آزادی خواهی غرب بود که بر مادی گرایی شرق به پیروزی رسید(2) بنابر-این زمینه ی اندیشمندانه (!!) است که بوسوئه می‌گوید: نفرت انگیزترین چیزی که یونانیان در برابر خود داشتند بربرها بودند(3) پس طبیعی است کودکی که در این جهان چشم بگشاید و بالنده شود اسکندرگجستک را جوانی دارای همه‌ی خوبی‌ها و مربی, بی‌مانند انسانها بپندارد(4) و هرگز این آگاهی را پیدا نکند که همین اسکندر گجستک پیش از اینکه به ایران هخامنشی یورش و آن را به آتش بکشد دستور داد تا همه خویشان و بستگانش را بکشند و حتی به کسانی هم که گمان می‌کرد توانایی فرمانروایی دارند نیز رحم نکرد و همه را از دم تیغ گذرانید(5) آنان هرگز این بخش از گذشته را نمی‌خوانند که و یا نمی‌خواهند بخوانند که مقدونیان- اسکندر گجستک پیش از یورش به ایران هخامنشی برای همیشه قدرت آتن و اسپارت را نابود کردند و به تاراج آنان پرداختند(6) و یا هرگز این مجال را ندارند که به این سخن بیندیشند: آتن روز مرگ اسکندر را به عنوان روز رهایی جشن گرفت(7) اکنون شاید گرامیانی بگویند که این بخشی از داستانهای تاریخ است و  روح  حاکم بر تمدن باختریان چیز دیگریست پس بهتر است به یاد سهراب چشمانمان را بشوییم و نگاهی به دفتر چهارم یونانیان و بربرها –رویه411 بیندازیم امیر مهدی بدیع که زندگی خود را در این بهشت دروغین سپری کرده است می گوید:

مورخ امروزی مشرق زمین نمی‌تواند ایران هخامنشی را از جهان غیر ایرانی هارون رشید و...جدا کند. خود من که نوجوانی را در بهترین دبیرستانهای فرانسه (سن لویی) گذرانده‌ام با تلخی بسیار حیرت می کردم که یگانه پرسش همیشگی رفقای همکلاسی من این بود که بدانند در حرمسرای من چند زن وجود دارد.

آری کودکان امروز که این افسانه‌ها را در آموزشگاهایشان می‌خوانند همان کسانی هستنند که در آینده خاوریان را (بخوانید  تمدنی که توانایی مبارزه با دژ اندیشی آنان را دارد یعنی ایران) بربرهایی می‌دانند که تاریخ افسانه‌گونه و بی اهمیت دارند(8) و بنا بر سخنی از ارسطو که می‌گوید یونانی بنا بر سرشت خود حق دارد بر بربر فرمان براند همانگونه که بربر باید فرمان بردار باشد(9) اینها نیز تلاش می‌کنند همان رفتاری را که آتن آزاد اندیش در گذشته با سایر یونانیان کرد (که در آینده از آن سخن می گوییم) و  انگلیس به دروغ کبیر(!!) دیروز با مردم هند کرد و آمریکای به اصطلاح دموکرات امروز با  مردم افغانستان و عراق می‌کند در آینده با کسانی بکنند که در خوابی از غفلت به سر می‌برند.

پس بیاییم آن چه را که خود داریم از دیگران نخواهیم(10) و دستمان رابه زانوی خود گرفته و برخیزیم  زیرا این کشور در آینده به ما نیاز دارد تا بتواند  شبی را که ماه در آنروی شسته است  را با تندرستی سپری کند زیرا اروپاییان این آزاد اندیشان دروغین تنها سود خود را می خواهند و بس.

با آرزوی ایرانی آباد.

پایند ه ایران بزرگ

 

پی نوشته ها:
1.ویکتور دروی-یونانیان و بربرها-دفتر1-رویه16
2.شارل دی یل(جهان شرق)-یونانیان و بربرها-دفتر 1 رویه16
3.بوسوئه-گفتاری درباره تاریخ جهان-همان-رویه31
4.بخشی از دفترهای آموزشگاههای فرانسه-ژی ده و آ.ویلر-همان-رویه157
5.یوستن-بخش پنجم –کتاب 11 تاریخ-همان رویه 157
6.یونانیان و بربرها –دفتر 4رویه189
7.همان-رویه298
8.یونانیان و بربرها-دفتر 1-رویه 20
9.یونانیان و بربرها-دفتر 4-رویه198
10.سالها دل طلب جام جم از ما می کرد        آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید