چهارشنبه, 06ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم اقیانوس ها به سرعت اسیدی می شوند

زیست بوم

اقیانوس ها به سرعت اسیدی می شوند

آخرین ارزیابی از وضعیت اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها نشان داد که شدت اسیدی شدن آب‌های جهان تا پایان قرن حاضر 170 درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا از آنجا که بسیاری از گونه‌های حیاتی و مهم به تغییرات اسیدیِ آب حساس هستند، این پدیده زیست‌محیطی بر اکوسیستم اقیانوس‌ها تاثیر جدی دارد. از آنجا که دی‌اکسیدکربن در آب سرد بهتر حل می‌شود، این تاثیر به ویژه در مناطق قطبی که زیستگاه بسیاری از موجودات زنده حساس به محیط اسیدی است، بسیار شدیدتر خواهد بود. اقیانوس‌ها به عنوان یک بلعنده بزرگ کربن عمل می‌کنند به طوری که روزانه 24 میلیون تن از دی‌اکسیدکربن موجود در جو را جذب می‌کنند.

از عصر صنعتی شدن تاکنون 30 درصد از حجم دی‌اکسیدکربن تولید شده به دست بشر به همین روش جذب شده‌ است. با در نظر گرفتن پدیده تغییرات جوی و تشدید آن از آنجا که حجم دی‌اکسیدکربن موجود در جو تاثیر مستقیم بر گرمای جهانی دارد، جذب این گاز توسط آب‌ها اهمیت بسیاری پیدا می‌کند اما از سوی دیگر به دنبال جذب دی‌اکسیدکربن، PH آب کاهش یافته و اسیدی می‌شود. به نقل از مونگابی،‌ اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها در مقایسه با دوره پیش از صنعتی شدن، 26 درصد شدت یافته و به دنبال افزایش حجم دی‌اکسیدکربن در جو همچنان افزایش خواهد یافت. این مسئله نه تنها به اکوسیستم‌های دریایی آسیب خواهد رساند بلکه اسیدی شدن بیشتر آب اقیانوس‌ها، ظرفیت و توانایی آنها را در جذب دی‌اکسیدکربن نیز کاهش می‌دهد.

کارشناسان در این گزارش که بزرگترین گردآوری از یافته‌های محققان در زمینه اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها است تاکید کردند: اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها به شکل بی‌سابقه و با شدت 10 برابر سریعتر از آنچه که طی 55 میلیون سال اخیر رخ داده در حال روی دادن است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه