شنبه, 31ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم بیابانهای یزد در حال گسترش است

زیست بوم

بیابانهای یزد در حال گسترش است

برگرفته از تابناک

شناسایی کانونهای فرسایش بادی و مناطق برداشت، حمل و رسوب گذاری تپه های ماسه ای، شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و برآورد خسارت های ناشی از آن و تهیه نقشه های مربوطه نیازمند فعالیتهای اجرایی مقابله با فرسایش بادی است.
مسئول اداره امور بیابان اداره منابع طبیعی استان یزد گفت: در حال حاضر نزدیک به 60 میلیون هکتار از مساحت کل استان را عرصه های کویری و بیابانی تشکیل می دهد و این عرصه ها به دلایل مختلف در حال افزایش است.

محمود فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل خشکسالی، افزایش جمعیت و هجوم شنهای روان به تاسیسات اقتصادی و منابع زیستی، مساحت بیابانهای استان در حال گسترش است.

وی با تاکید بر اهمیت شناسایی کانونهای فرسایش بادی بیان داشت: شناخت مراحل ایجاد فرسایش بادی و بررسی چگونگی زمان مقابله با آن از اهمیت خاصی در جلوگیری از بیابان زایی برخوردار است.

فتاحی عنوان کرد: عملیات تثبیت شنهای روان و کنترل فرسایش بادی از سال 1349 در استان یزد آغاز شده است و با توجه به اعتبارات مالی تاکنون در هشت شهرستان این استان به اجرا در آمده است.

شناسایی کانون های فرسایش بادی

فتاحی در مورد شناسایی کانونهای فرسایش در استان یزد عنوان کرد: شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان یزد از جمله طرح هایی است که با هدف آگاهی از سیمای دقیق موقعیت کانونهای بحرانی فرسایش بادی انجام می گیرد که در این کانونها غالبا با طوفانهای شدید به مراکز اقتصادی، اجتماعی، زیستی، کشاورزی، راه‌ها، فرودگاه ها و ... خسارت وارد می شود.

وی افزود: شناسایی کانونهای فرسایش بادی و مناطق برداشت، حمل و رسوب گذاری تپه های ماسه ای، شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و برآورد خسارت های ناشی از آن و تهیه نقشه های مربوطه نیازمند فعالیتهای اجرایی مقابله با فرسایش بادی است.

تفکیک شدت کانونهای بحرانی و اولویت بندی مناطق

فتاحی در مورد تفکیک شدت کانونهای بحرانی در استان یزد گفت: برای انجام این طرح از روش منشایابی تپه های ماسه ای استفاده شده و پس از شناسایی مناطق برداشت، حمل و رسوب گذاری هریک از مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی، بخشی از این مناطق که به منابع اقتصادی و زیستی خسارت وارد می کند، تفکیک و بر اساس میزان خسارت آنها، به شدت کانونهای بحرانی درجه یک، دو و سه تفکیک شده است.

9.3 میلیارد تومان مجموع خسارات ناشی از فرسایش بادی در استان یزد

فتاحی ادامه داد: مجموع خسارات ناشی از فرسایش بادی و طوان های شن وارده به منابع مختلف زیستی و اقتصادی استان سالانه حدود 9.3 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: کل مساحت مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان یزد دو میلیون و 220 هزار هکتار است که از این مساحت یک میلیون و 500 هزار هکتار جزو مناطق برداشت و بقیه جز مناطق حمل و رسوب گذاری است.

770 هزار هکتار؛ مساحت کانونهای بحرانی فرسایش

فتاحی در مورد مساحت کانونهای بحرانی گفت: مساحت کانونهای بحرانی فرسایش بادی در استان یزد حدود 770 هزار هکتار برآورد شده که 220 هزار هکتار آن دارای شدت زیاد، 445 هزار هکتار دارای شدت متوسط و بقیه دارای شدت کم است.

استفاده از پوشش گیاهی مناسب در مناطق بحران خیز

وی در خصوص راهکار های تثبیت شنهای روان بیان داشت: با کاشت بیش از 74 هزار هکتار پوشش گیاهی تاغ و گز در مناطق بحران خیز و طوفانی و نهال کاری به روش باد شکن زنده، به دنبال مقابله با بیابان زایی هستیم.

فتاحی ادامه داد: خشکسالی یکی از عوامل عدم موفقیت اجرای طرح پوشش گیاهی در برخی مناطق بوده است.

بیابان زدایی نیاز به دیدگاه جامعه نگری دارد

فتاحی یکی از راهکارهای بیابان زدایی را روشن کردن افکار عمومی دانست و افزود: سالانه خسارتهای جبران ناپذیری به دلیل عدم آگاهی مردم متحمل می شویم که کندن بوته های بیابانی و استفاده مردم از این بوته ها به عنوان سوخت باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش مساحت بیابانها می شود که این از مهمترین عوامل ایجاد بیابانها است.

وی ادامه داد: بیابان زدایی نیاز به دیدگاه جامعه نگری دارد و باید به صورت یک طرح ملی به آن نگریست.

همکاری کلیه ارگانهای استان برای بیابان زدایی ضروری است

فتاحی تاکید کرد: بیابان زدایی محدود به تثبیت شنها و کنترل فرسایش بادی نیست و این مهم بدون مدیریت صحیح منابع آب، خاک و مدیریت صحیح کشاورزی که مبتنی بر اصول باشد، امکان پذیر نیست.

وی اظهار امیدواری کرد: کلیه ارگانهای استان که با مدیریت و بهره برداری آب، خاک و کشاورزی استان یزد در ارتباط هستند به شکلی در بیابان زدایی همکاری کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه