شنبه, 09ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

پذیرش دخالت امریکا در کودتای 28 امرداد

خبری تاریخی و مهمّ: اعتراف ِ «باراک حسین اوباما» به دست داشتن ِ آمریکا در کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ (۱۹ آگوست ۱۹۵۳) و سرنگونی ی نخستین دولت ِ روی‌آور به مردم‌سالاری در ایران

در همین زمینه