یکشنبه, 28ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

نقد ِ یک خواننده ی «ایران شناخت» بر نوشته ای از ویراستار و پاسخی بدان

در یک رایاپیام که هفته‌ی پیش، از سوی آقای پیام جهانگیری بدین دفتر رسید، نویسنده پس از ابراز ِ مهر و همْ‌دلی نسبت به ویراستار، بر یکی از برداشت‌های او انگشت‌گذاشته و برداشت ِ انتقادی‌ی خویش را بیان داشته‌ است.

دکتر مصدق از نگاه دکتر جلیل دوستخواه

در پی ِ از سرگیری ی ِ کار ِ ایران شناخت و نشر ِ درآمد ِ تازه ی ٣: ۶١ ، دوست ارجمند آقای مسعود لقمان، سردبیر ِ پویا و کوشای ِ تارنمای ارزنده و سودمند ِ روزنامک، در پیامی مهرآمیز از تهران ِ برفْ پوش و یخْ بندان به این سرزمین جنوبی ی ِ گوی ِ زمین -- که تابستان ِ خود را می گذراند -- پرسشی را در میان گذاشته اند.

فیلم همه پرسی (رفراندوم) و سخنرانی رادیویی دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملی

فیلم همه پرسی (رفراندوم) و سخنرانی رادیویی دکتر محمد مصدق نخست وزیر ملی و مردمی در روز 12 مرداد 1332 و انحلال مجلس هفدهم با بیشترین رای و پیمان دوباره مردم با پیشوا و رهبر بزرگ جنبش ضد استعماری ایران. 

محمد مصدق؛ به مثابه یک نماد

آن‌چه این سیاست‌مدار وطن‌دوست را با وجود همهء تلاطم‌ها و تحولات سیاسی در ایران معاصر، زنده و فراموش ناشدنی کرده است، به گمان نگارنده، فراتر رفتن وی از یک فرد حقیقی و نایل شدن او به مرتبهء یک «نماد» است.

گزارش تصويرى دکتر مصدق و کودتا

عکس‌هايى از دکتر محمد مصدق و کوتاى 28 امرداد 1332 در پی می‌آید:

اخوان ثالث از مصدق می‌گوید

« این شعر را [ تسلی و سلام ] برای زنده یاد دکتر مصدّق گفته ام . در آن وقت ها ـ در سال 35 ـ نمی شد اسم مصدّق را ببری ؛ این بود که بالای شعر نوشتم : برای پیر محمّد احمدآبادی .

در همین زمینه