شنبه, 29ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق گرامی داشت ِ سالگرد ِ زادْروز ابرمرد تاریخ معاصر

دکتر محمد مصدق

گرامی داشت ِ سالگرد ِ زادْروز ابرمرد تاریخ معاصر

برگرفته از تارنگار ایران شناخت(دکتر جلیل دوستخواه)


یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه ١٣٨٧ خورشیدی
 
 
 امروز یکصد و بیست و پنجمین سالگرد ِ زادْروز ِ دکتر محمّد مصدّق، مبارز ِ نستوه ِ راه ِ آزادی و مردمْ سالاری در میهن ِ ما و الهام بخش ِ جنبشهای آزادیخواهانه ی دیگرْ ملّت های خاورزمین است.
 
 


برای گرامی داشت ِ این سالگرد ِ فرخنده و اندیشیدن ِ بیشتر به پیام ِ تاریخی ی ِ آن بزرگْ مرد در زمینه ی پایبندی به آزادی ی ایران و سرافرازی ی ایرانیان، یک ستایشْ سرود ِ ملّی و چند تصویر و یک فیلم ِ ویدیویی را زیور بخش ِ این صفحه می کنم و به خاطره ی ِ فراموش نشدنی ی او پیشکش می دارم.
 


فردوسی و مصدّق


”به نام خداوند جان و خرد
کـز این برتر اندیشه بر نگذرد“


مـصدّق سرشته ز نیکی و مهر/ بدین خانه در، خفته آن نیکْ چهر
”خِـرَد دارد و فرّ و شرم و نژاد
بود راد و پیروز و از دادْ شاد“
وطن‌ْخواهی‌اش همچو فردوسی است / حکیمانه ، آزاده و نیکْ‌دست
”نگر تا نیازی به بیداد دست
نگردانی ایوان ِ آبادْ پست “
تعصّب ندارد؛ نه نفرت، نه جهل / بجز این که خواهد ز ِ نا اهل، اهل
”به کردار بد هیچ مگشای چنگ
براندیش از دوده و نام و ننگ“
ز افراط و ویـرانْ‌گری کاسته / ز دیوان ِ لاهه چو حق خواسته
”ترا با جهانْ‌آفرین است جنگ
که از چه سیاه و سفید است رنگ“
که نفرت ز ضحّاک و افراسیاب / ز بیداد ِ آنان شود بازتاب
”بِنِه کینه و دورباش از هوا
مَبادا هوا بر تو فرمانْ‌روا“
مصدّقْ‌ستیزی ز نابِخْرَدی‌ست / چه نامم من آنرا اگر جهل نیست
”دریغ است ایران که ویران شود
کُنام پلنگان و شیران شود “
کمانْ‌گیر آرش که در تیر شد / همان فاطمی بُد که زنجیر شد
”چنان شاه، بر گاه هرگز مباد
نه آن‌ کس که گیرد از او نیز یاد“
غَزالی که نوروز تحریم‌کرد / به شهنامه تازید و پاشید گرد
”زیان ِ کسان از پی ِ سود ِ خویش
بجویید و دین اندرآورد پیش“
مگر نام ِ فردوسی از یـاد بُرد / و یا مهر ِ او را ز دل‌ها سترد؟
”به هـر کار با هر کسی داد کن
ز یزدان ِ نیکیْ دَهِش یادکن “
جفا دید فردوسی از غزنوی / مصدّق به زندان شد از پهلوی
”کسی کو گذشت از ره ِ مردمی
زدیوان شُمَر مَشْمَر از آدمی “
که فـرزند ِ این آب و خاک این دو اَند / مبادا که فرزند آری به بند
”سخنْ‌چین و بی دانش و چاره گر
نباید که یابند پیشت گذر“
مصدّق به دل ها حکومت نمود / چـو فردوسی از دل حقیقت سرود
”جهان یادگار است و ما رفتنی
به گیتی نماند مگر مردمی “
کـــه اسطوره اند این دو مرد ِ دِلیر/ بـه عزّت در اوج و به دشمن اسیر
”شکاریم یکسر همه پیش ِ مرگ
سـر ِ زیر ِ تاج و سر ِ زیر ِ ترگ“
مــزار دو اسطوره در خانه شد / به تمثیل این خانه ویرانه شد
”که روزی فراز است و روزی نِشیب
گهی شاد دارد گهی با نِهیب “
ولیکن سرانجام نامی شدند / به عزّت در عالم تمامی شدند


تارنمای ِ مصدّق اَبَرمَرد ِ تاریخ
http://mosadegh.iranblog.com/


خاستگاه: رایاپیامی از هُرمَز مُمَیّزی
فیلم ِ مستند ِ وکیل ِ عاشق کاری از ناصر زراعتی درباره‌ی سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل ِ مصدّق در بیدادگاه ِ شاه ↓
http://radiozamaaneh.com/movie/2008/03/post_87.html

خاستگاه: رایاپیامی از ناصر زراعتی


مصدّق در بازداشت ِ خانگی
واپسین سالهای اندوهبار ِ زندگی
خانه و آرامگاه ِ ابدی ی ِ او
احمدآباد ِ ساوجبُلاغ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید