دوشنبه, 24ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌خانه کتاب چکیده تاریخ تجزیه ایران (نوشتهٔ دکتر هوشنگ طالع) به صورت الکترونیکی

کتاب‌خانه

کتاب چکیده تاریخ تجزیه ایران (نوشتهٔ دکتر هوشنگ طالع) به صورت الکترونیکی

روند شومی که به شکل گیری مفهومی به نام «تاریخ تجزیهٔ ایران» در متن‌های تاریخی ایران معاصر انجامید، از دوم امرداد 1162 خورشیدی و با امضای قرارداد تحت‌الحمایگی میان گرجستان و روسیه آغاز شد. پس از آن، در دوره‌ای یکصد و پنجاه ساله، بزرگترین «تجزیهٔ سرزمینی» در تاریخ جهان شکل گرفت و طی آن، نزدیک به دو سوم از پهنهٔ کشور ایران با دست‌اندازی‌های روسیهٔ تزاری و توطئه‌های دولت انگلستان از پیکر آن جدا شد.
محمود محمود، تاریخنگار ایرانی در این باره در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم می‌نویسد: « در این یکصد و پنجاه سال، روس و انگلیس، به قدری به ایران صدمه رسانیده‌اند که قلم از شرح آن عاجز است. هرگاه منصفانه در تاریخ یکصد و پنجاه سالهٔ ایران نظر شود، صدمات و تعدیّات و تجاوزات روس‌ها بر ایران، محرک اصلی همان دولت انگلستان است.»
دکتر هوشنگ طالع، پژوهشگر معاصر با بررسی متن‌های تاریخی و سندهای سیاسی، چگونگی تجزیهٔ ایران و عامل‌های موثر در آن را نشان داده و تاریخی مستند از روند تجزیهٔ ایران به دست داده است. این کتاب چکیده‌ای از یک کتاب چندی‌جلدی (6 دفتر) به نام تاریخ تجزیهٔ ایران است.


چکیده تاریخ تجزیه ایران
نوشته: دکتر هوشنگ طالع
چاپ سوم (ویرایش دوم) – 1388 (چاپ نخست 1381)
360 صفحه – 6500 تومان

ناشر:
سمرقند – تلفن: 02188314612
تاریخ تجزیۀ‌ ایران‌ در یک نگاه

فهرست‌ نوشته‌ها

بخش‌ نخست‌ : شکل‌گیری‌ تجاوز سازمان‌ یافته‌ در راستای‌ تجزیه‌ی‌ سرزمین‌های‌ ایرانی‌نشین‌

بخش‌ دوم‌ : تجزیه‌ بخش‌هایی‌ از قفقاز (قرارداد گلستان‌)

بخش‌ سوم‌ : تجزیه‌ی‌ سرتاسر قفقاز

بخش‌ چهارم‌ : جدایی‌ ایران‌ و افغانستان‌

بخش‌ پنجم‌ : تجزیه‌ی‌ مکران‌، بلوچستان‌ و سیستان‌

بخش‌ ششم‌ : تجزیه‌ی‌ سرزمین‌های‌ خوارزم‌ و فرارود

بخش‌ هفتم‌ : گذر از استبداد صغیر و توطئه‌ در راستای‌ تجزیه‌ی‌ کامل‌ ایران‌

بخش‌ هشتم‌ : غوغای‌ جنگ‌ جهانی‌ نخست‌ (تلاش‌ در راه‌ وحدت‌)
تقاضای‌ اهالی‌ نخجوان‌ در الحاق‌ به‌ ایران‌
تقاضای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ (اران‌) درباره‌ی‌ فدراسیون‌ با ایران‌
تقاضای‌ مردم‌ سرخس‌ در الحاق‌ به‌ ایران‌

بخش‌ نهم‌ : انتقال‌ ارثیه‌ی‌ خونین‌ تزارها به‌ تزارهای‌ سرخ

بخش‌ دهم‌ : اشغال‌ ایران‌ در جریان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌

بخش‌ یازدهم‌ : توطئه‌ی‌ نافرجام‌ برای‌ تجزیه‌ی‌ آذربایجان‌

بخش‌ دوازدهم‌ : جدایی‌ بحرین‌

گاه‌شمار تجزیه‌ی‌ ایران‌
کتاب‌شناسی‌
نمایه‌

چکیدۀ تاریخ تجزیه ایران‌ - بخش پایانی، پیوست‌ها - دکتر هوشنگ طالع
پیوست‌ها

شماره‌ 1 : راهبرد پتر (یا وصیت‌نامه‌ی پتر)
شماره‌ 2 : عهدنامه‌ی‌ گلستان‌
شماره‌ 3 : عهدنامه‌ی‌ ترکمنچای‌
شماره‌ 4 : قرارداد صلح‌ پاریس‌
شماره‌ 5 : قرارنامه‌ی‌ آخال
شماره‌ 6 : قرارداد 1907
شماره‌ 7 : مذاکرات‌ روز شنبه‌ 12 مهر 1286 (پنج‌ اکتبر 1907) مجلس‌ شورای‌ ملی‌
شماره‌ 8 : قرارداد 1907 (بخش‌ مربوط به‌ افغانستان‌)
شماره‌ 9 : بیانیه‌ی‌ دولت‌ ایران‌ به‌ کنفرانس‌ پاریس‌
شماره‌ 10 : حقوق‌ از دست‌ رفته‌، حق‌ استرداد اراضی‌
شماره‌ 11 : قرارداد 1921 ایران‌ و شوروی‌
شماره‌ 12 : اقدامات‌ برای‌ ایجاد جنبش‌ تجزیه‌طلبی‌ در جنوب‌ آذربایجان‌ و دیگر استان‌های‌ شمالی‌ ایران‌.
شماره‌ 13 : دستورالعمل‌ محرمانه‌ حکومت‌ شوروی‌
شماره‌ 14 : فرمان‌ فتح‌علی‌ شاه‌ به‌ جمیع‌ اهالی‌ تفلیس‌
شماره‌ 15 : فرمان‌ فتح‌علی‌ شاه‌ (باباخان‌)
شماره‌ 16 : نامه‌ٔ جوادخان به‌ کلنیاس سیسیانف‌ (در باب آمادگی برای دفاع از ایالت گنجه)
شماره‌ 17 : فرمان فتحعلیشاه به خوانین و بیگ‌ها و ریش‌سفیدان قبارتی (کاباردین) ، چچینه (چچن) و اسطی شهر (اُستی)‌
شماره‌ 18 : فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ به‌ جمیع‌ ریش‌ سفیدان‌ قراقلخان‌
شماره‌ 19 : فرمان‌ فتحعلی‌شاه‌ به‌ محمدحسن‌ خان‌ شکی‌
شماره‌ 20 : فرمان‌ فتح‌علی‌ شاه‌ به‌ طهماسب‌ بیگ‌ گرجستانی‌
شماره‌ 21 : نامه‌ محمدحسن‌خان‌ به‌ همه‌ علما و ریش‌سفیدان‌ جمعیت‌ افشاء
شماره‌ 22 : نامه‌ی عباس‌ میرزا به‌ گراف گودوویچ‌
شماره‌ 23 : معاهده‌ی‌ فینکن‌ اشتاین‌
شماره‌ 24 : فرمان‌ فتح‌علی‌ شاه‌ به‌ مهدی‌ قلی‌خان‌ قراباغی‌
شماره‌ 25 : حکم‌ خطابی‌ عباس‌میرزا به‌ خوانین‌ و بیگ‌زاده‌های‌ اهل‌ کاختی‌
شماره‌ 26 : معاهده‌ در باب‌ کرورات‌ و تخلیه‌ سرحدات‌
شماره‌ 27 : معاهده‌ در باب‌ تجارت‌
شماره‌ 28 :
پهنه‌ی‌ سرزمین‌های‌ جدا شده‌ از ایران‌، در اثر قراردادهای‌ گلستان‌ و ترکمان‌چای‌
شماره‌ 29 : شرح‌ منشوری‌ که‌ شاهنشاه‌ غازی‌ 1محمدشاه‌، 4محمدشاه‌ قاجار
شماره‌ 30 : قرارنامه‌ی‌ سردار کهن‌دل‌خان‌ و پسرش‌ سلطان‌ علی‌خان‌ مظفرالدوله‌
شماره‌ 31: سواد کاغذی‌ که‌ به‌ شارژدافر روس‌ نوشته‌ شده‌ درباره‌ هرات‌
شماره‌ 32 : صورت‌ مراسله‌ای‌ که‌ به‌ ماموران‌ دولت‌ علیه‌ در خارج‌ درباره‌ اطلاع‌ از احوال‌ خراسان‌ و افغانستان‌ نوشته‌ شده‌ است‌
شماره‌ 33: سواد کاغذهای‌ شاهزاده‌ محمدیوسف‌
شماره‌ 34: سواد مراسله‌ای‌ که‌ به‌ وزیر مختار فرانسه‌ نوشته‌ شد و به‌ همین‌ مضمون‌ به‌ حیدر افندی‌ نوشته‌ شد
شماره‌ 35: به‌ سفارت‌ فرانسه‌ و عثمانی‌ نوشته‌ می‌شود.
شماره‌ 36: سواد مراسله‌
شماره‌ 37: سواد کاغذ طامس‌ صاحب‌ به‌ سیدمحمدخان‌ حاکم‌ سابق‌ هرات‌ که‌ شاهزاده‌ محمدیوسف‌ فرستاده‌ بود به‌ دربار همایون‌
شماره‌ 38: صورت‌ اظهارات‌ جناب‌امجد ارفع‌ دام‌ مجده‌العالی‌ صدراعظم‌ به‌ مسترموره‌ وزیر مختار انگلیس‌ و جناب‌ مستربورا وزیر مختار دولت‌ بهیه‌ فرانسه‌
شماره‌ 39:
پهنۀ سرزمین‌های جداشده در شرق ایران‌ زمین‌
شماره‌ 40: درباره‌ی‌ مسأله‌ی‌ کردستان‌
شماره‌ 41: خسارت‌ وارده‌ در جنگ‌ به‌ ایران‌ توسط ارتش‌ عثمانی‌
شماره‌ 42: خلاصه‌ای‌ از یادداشت‌ دولت‌ سوویت‌ به‌ ایران‌

 

ايران فرهنگي

ايران فرهنگي

ايران فرهنگي

 

 

یک صد و نود و پنجمین سالگشت تجزیه‌ بخش‌هایی‌ از قفقاز

معرفی دوره تاریخ تجزیه ایران

چگونه نقشه ایران به شمایل گربه درآمد؟

«هلال خضیب» در رابطه با تجزیه‎ سرزمین‎های ایرانی ‎نشین

رنجی که برده‌ایم، راهی که در پیش است گفتگو با دکتر هوشنگ طالع - بخش نخست

رنجی که برده‌ایم، راهی که در پیش است گفت و گو با دکتر هوشنگ طالع - بخش دوم

استیلای روس‌ها بر شهر گنجه

استغاثه اهالی بحرین برئیس مجلس شورا

قرارداد ترکمانچای دیروز و امروز

فلات ایران

جداسازی سلیمانیه از ایران- معاهده‌ی دوم ارزروم

جداسازی خانقین - یکم ـ مقاوله‌نامه‌ی تهران (21 دسامبر 1911 / 29 آذر 1290)

کمیسیون مختلط

تجزیه سرتاسر قفقاز از شکست‌ ترکمانچای‌ آبروی‌ ما برفت‌ لعنت‌ صد نسل‌ برنسلی‌ که‌ سهل‌انگار بود

 

 

گفتنی است این کتاب با پروانه نویسنده کتاب دکتر هوشنگ طالع در ایرانبوم منتشر شده است.

برای تهیۀ چکیده تاریخ تجزیه ایران و شش دفتر تاریخ تجزیه ایران به کتاب فروشی بلخ در نشانی تهران - بلوار کشاورز - روبه روی بوستان لاله - خیابان جلالیه - شماره ۱۲ - تلفن ۸۸۹۵۱۳۱۲ مراجعه فرمایید.
انتشارات سمرقند:
تهران‌ ـ صندوق‌پستی‌ 1155 ـ 15745 تلفن‌: 88314612 ـ 021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه