دوشنبه, 24ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان کارنامه علمی دکتر حسن انوری

نام‌آوران ایرانی

کارنامه علمی دکتر حسن انوری

برگرفته از روزنامه اطلاعات، شماره 25859، دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

استاد حسن انوری، در سال 1312 در تکاب (آذربایجان غربی) زاده شد.

کارشناسی ادبیات فارسی را در سال 1340 از دانشگاه تبریز و دکتری همین رشته را در سال 1350 از دانشگاه تهران گرفت. وی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و «چهره ماندگار» در رشته ادبیات ‌است. از آثار اوست:

 

الف) تحقیقات

1.آتشکده آذرگشسب، تحقیق در جایگاه جغرافیایی آتشکده مزبور (1341)؛

2. اصطلاحات دیوانی دورهٔ غزنوی و سلجوقی (1355)؛

3. یک قصه بیش نیست (بررسی محتوایی و ساختاری شعر حافظ، 1368)؛

4. تنظیم مجلداتی از لغت‌نامه دهخدا (حروف: الف، ب، ر، ک، ی).

5. تحقیق در افعال فارسی، (چاپ نشده)؛

6. تحقیق در احوال مشایخ نقشبندیه، (چاپ نشده).

 

ب) دستور زبان فارسی

1. دستور زبان فارسی، برای سال اول راهنمایی، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول: 1350، چاپ بیست و یکم به همراه فارسی سال اول راهنمایی.

2. دستور زبان فارسی، برای سال دوم راهنمایی، (با همکاری مرحوم دکتر حسن احمدی‌گیوی)، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول: 1351؛

3. دستور زبان فارسی، برای سال سوم راهنمایی، (با همکاری مرحوم دکتر احمدی‌گیوی و غلامرضا اورنگ)، چاپ اول: 1352؛

4. دستور زبان فارسی، برای سال اول دانشسرای راهنمایی، (با همکاری دکتر احمدی‌گیوی، 1351؛

5. دستور زبان فارسی، برای سال دوم دانشسرای راهنمایی، (با همکاری دکتر ‌گیوی)، 1351؛

6. دستور زبان فارسی، برای سال اول دانشسرای مقدماتی، (با همکاری دکتر ‌گیوی)، 1352؛

7. دستور زبان فارسی، برای سال دوم دانشسرای مقدماتی، (با همکاری دکتر احمدی‌گیوی)، 1352؛

8. دستور زبان فارسی(1)، انتشارات فاطمی، چاپ اول، 1364، چاپ نوزدهم 1377؛

9. دستور زبان فارسی(2)، انتشارات فاطمی، چاپ اول 1367، چاپ پانزدهم 1377؛

10. دستور زبان فارسی(1)، برای تحصیلات مکاتبه‌ای، دانشگاه پیام نور، چاپ اول 1367؛

11. دستور زبان فارسی(2)، برای تحصیلات مکاتبه‌ای، دانشگاه پیام نور، چاپ اول 1368.

 

ج) راهنمای تدریس

1. راهنمای تدریس فارسی چهارم دبستان برای آموزگاران، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول: 1348؛

2. راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان برای آموزگاران، چاپ اول: 1349؛

3. راهنمای تدریس فارسی و دستور سال اول راهنمایی برای دبیران، چاپ اول: 1350؛

4. راهنمای تدریس زبان فارسی و دستور سال دوم راهنمایی برای دبیران، چاپ اول: 1351؛

5. راهنمای تدریس فارسی و دستور سال سوم راهنمایی برای دبیران، چاپ اول 1352.

د) آیین نگارش

1. آیین نگارش برای سال اول دبیرستان، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول: 1353؛

2. آیین نگارش برای سال دوم دبیرستان، چاپ اول: 1354؛

3. آیین نگارش برای سال سوم دبیرستان، (با همکاری هوشنگ ارژنگی)، چاپ اول: 1355؛

4. آیین نگارش مقدماتی، انتشارات رسا، چاپ اول: 1355؛

5. آیین نگارش پیشرفته، انتشارات رسا، چاپ اول: 1355؛

6. آیین نگارش برای تحصیلات مکاتبه‌ای، دانشگاه پیام نور، چاپ اول 1367.

 

ه‍‌) قرائت فارسی برای مدارس

1. فارسی برای سال چهارم دبستان، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول: 1348؛

2. فارسی برای سال پنجم دبستان، چاپ اول: 1349؛

3. فارسی برای سال اول راهنمایی، چاپ اول: 1350؛

4. فارسی برای سال دوم راهنمایی، (با همکاری محمد حقوقی)، چاپ اول: 1351؛

5. فارسی برای سال سوم راهنمایی، (با همکاری حسن صدر حاج‌سیدجوادی)چاپ اول 1352؛

6. فارسی و تاریخ ادبیات برای سال اول دانشسرای راهنمایی، (با همکاری حسن صدر حاج‌سیدجوادی) چاپ اول، 1351؛

7. فارسی و تاریخ ادبیات برای سال دوم دانشسرای راهنمایی، (با همکاری حسن صدر حاج‌سیدجوادی) چاپ اول 1351؛

8. فارسی برای سال اول دانشسرای مقدماتی، چاپ اول: 1352؛

9. فارسی برای سال دوم دانشسرای مقدماتی، چاپ اول، 1352.

 

و) گزیده‌های ادبیات فارسی

1. سخن و اندیشه (مجموعهٔ نظم و نثر برای تدریس در دانشگاه‌، با همکاری علی اصغر خبره‌زاده)، 1355؛

2. غمنامهٔ رستم و سهراب، (با همکاری مرحوم دکترجعفر شعار)، چاپ اول:1363؛

3. رزمنامهٔ رستم و سهراب، (با همکاری مرحوم دکترجعفر شعار)، چاپ اول: 1363؛

4. گزیدهٔ غزلیات سعدی، 1369؛

5. گزیدهٔ اشعار رودکی، (با همکاری مرحوم دکترجعفر شعار)، 1365؛

6. گزیدهٔ اشعار صائب، ‌ با همکاری دکتر جعفر شعار و زین‌العابدین مؤتمن؛

7. گزیدهٔ گلستان سعدی، 1371؛

8. گزیدهٔ بوستان سعدی، ‌1373؛

9. صدای سخن عشق (شرح صدر غزل از حافظ)، 1374.

ز) تصحیح

1. تصحیح انتقادی نصاب‌الصبیان فراهی، مرکز نشر دانشگاهی، 1372؛

2. تصحیح انتقادی گلستان سعدی، نشر قطره، چاپ دوم، 1377.

ح) فرهنگ

1. فرهنگ بزرگ سخن (8 جلد)، نشر سخن، 1381؛

2. فرهنگ دو جلدی سخن (فرهنگ فشردهٔ سخن)، 1382؛

3. فرهنگ روز سخن، 1376 صفحه، نشر سخن؛

4. فرهنگ کوچک سخن، 1118 صفحه،‌ نشر سخن؛

5. فرهنگ کنایات سخن (دورهٔ دو جلدی)، 1784 صفحه، ‌نشر سخن؛

6. فرهنگ دانش‌آموز سخن، 502 صفحه،‌نشر سخن؛

7. فرهنگ امثال سخن (دورهٔ دو جلدی)، 1520 صفحه، نشر سخن؛

8. فرهنگ اعلام سخن (دوره سه جلدی)، 2506 صفحه،‌ نشر سخن؛

9. ذیل فرهنگ بزرگ سخن، نشر سخن؛

10. فرهنگ جغرافیایی سخن، 1054 صفحه، نشر سخن.

 

ط) مقاله

1. «یادداشتهای قزوینی بر حافظ»، مجلهٔ راهنمای کتاب، شمارهٔ 5 و 6، سال چهارم، مرداد و شهریور 1340، ص 563؛

2. «دستور زبان فارسی»، مجلهٔ یغما، ش4، سال پانزدهم، تیر 1341؛

3. «تساهل»، مجلهٔ یغما، ش10، سال پانزدهم، دی 1341؛

4. «تعمیم سواد در دهکده‌ها»، مجلهٔ یغما، ش8، سال شانزدهم، آبان 1342؛

5. «کتاب لغت برای کودکان»، مجلهٔ راهنمای کتاب،‌ ش1، سال دهم، اردیبهشت 1346؛

6. «آی بی‌کلاه، آی باکلاه (نقد کتاب)»، مجلهٔ راهنمای کتاب، ش4، سال یازدهم، تیر ماه 1347؛

7. «خاندان نوبختی (نقد کتاب)»، مجلهٔ راهنمای کتاب، ش 3 و 4،‌ سال دوازدهم، تیر ماه 1348؛

8. «دیوان استیفا در حکومت غزنویان و سلجوقیان»، مجلهٔ بررسیهای تاریخی، ش6، سال هشتم،‌بهمن و اسفند 1352؛

9. «هدف تدریس ادبیات»، نشریهٔ انجمن دبیران ادبیات فارسی، تهران، 1352؛

10. «کُشتی از دیدگاه اهل تصوف»، نشریهٔ دانشکدهٔ تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره اول، آذر ماه 1356؛

11. «آمیختگی عرفان با ورزش باستانی»، نشریهٔ دانشکدهٔ تربیت بدنی و علوم ورزشی، شمارهٔ دوم، زمستان 1356؛

12. «تحلیل داستان شاه و کنیزک و زرگر (مثنوی)»، نشریهٔ دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1356؛

13. «آغاجی ـ ترخان»، مجلهٔ آینده، سال هشتم، ش10، دی 1361؛

14. «تصحیح انتقادی دیوان حافظ»، مجلهٔ آینده سال سیزدهم، ش8ـ12، 1366؛

15. «ایران در شاهنامه»، مجلهٔ خاوران، ش 3ـ4، بهمن و اسفند 1369، مقالات کنگرهٔ بزرگداشت فردوسی، دانشگاه تهران، 1375.

ی) شرکت در مجامع علمی

1. سفر به آلمان به دعوت دانشگاه کلن، 1353؛

2. سفر به آمریکا برای گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه پرینستون، 58ـ1357.

 

ک) همکاری با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی

1. مؤسسه لغتنامه دهخدا، تألیف بخشی از لغتنامه، حدود 30سال.

2. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، نوشتن مقاله.

ل) مشاغل

1. تدریس در دبیرستانهای تکاب، 1337ـ1332؛

2. تدریس در دبیرستانهای تبریز، 1340ـ1337؛

3. تدریس در دبیرستانهای تهران، 1346ـ1340؛

4. تدریس در دانشگاه علم و صنعت، 1351ـ1348؛

5. همکاری با سازمان کتابهای درسی، 1343ـ 1358؛

6. همکاری با سازمان لغت‌نامه دهخدا و تألیف بعضی از مجلدات لغت‌نامه دهخدا، 1359ـ1340؛

7. تدریس نقد ادبی در رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی، 1358ـ1351 ؛

8. تدریس ادبیات فارسی و سرپرستی دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم ورزشی، 1358ـ1351؛

9. تدریس نقد ادبی، متون قدیم فارسی (شاهنامه، فارسی، سعدی) و دستور زبان فارسی دانشگاه تربیت معلم، 1365ـ1358؛

10. همکاری با دانشگاه پیام نور و تألیف 9 جلد کتاب درسی برای آن دانشگاه؛

11. تأسیس مجموعهٔ ادب فارسی با همکاری دکتر جعفر شعار، تاکنون 25 جلد از این مجموع به وسیله چند ناشر چاپ شده است، 1362؛

12. تأسیس مجموعه گنج ادب، تاکنون 25 جلد در نشر قطره چاپ شده است، 1371؛

13. تأسیس سازمان فرهنگ برای تدوین چند دوره فرهنگ، 1373.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید