شنبه, 22ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی داستان ایرانی از دفترهای پیشین - درویشی یا توانگری؟

داستان ایرانی

از دفترهای پیشین - درویشی یا توانگری؟

برگرفته از روزنامه اطلاعات به نقل از کتاب مینوی خرد

پرسید دانا از مینوی خرد که: درویشی بهتر است یا توانگری؟
مینوی خرد پاسخ داد که: درویشی همراه با درستی بهتر است از توانگری از دارایی دیگران؛ چه، درویش‌ترین و بینواترین کس چون اندیشه و گفتار و کردارش درست باشد، از هر کار نیکی که مردم در جهان می‌کنند، او را هم بهره‌ای است.
و مرد توانگر بسیار خواسته،1 اگر خواسته از درستی گرد نکرده باشد، حتی اگر آن را در کار نیک هم بپردازد، آن کار نیک از او نباشد؛ چه، کار نیک از آن کسی است که از وی آن خواسته ربوده شده است.
و مرد بسیار خواسته که از کوشش درست، دارایی اندوخته است و با کار نیک و شادی بخورد و نگاه دارد، او را مهتر و بهتر و برترین باید شمرد.

1ـ خواسته: مال و منال.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید