شنبه, 09ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

پاسخهای تاریخی دکتر محمد ‌مصدق‌ ‌به شاه - سلطنت کردن‌چه مشکل!

نظر به اینکه چنین عملی با رویة قانونی من مخالف بود بقا و سقوط دولت خودرا تابع رأی ملت یعنی صاحبان حقیقی مملکت کردم که چنانچه با ابقای دولت موافق است من به کار ادامه دهم والا دولت دیگری روی کار بیاید و به هر طریقی که صلاح دانست عمل کند و همه دیدند که دولت با اکثریتی که در تاریخ مشروطیت ایران سابقه نداشت مورد توجه ملت قرار گرفت و دیگر راهی برای سقوط دولت نبود مگر اینکه شاهنشاه تصمیمات جلسة پایگاه آلپ را به موقع اجرا گذارند و آراء یک ملتی را به هیچ شمردند و دستخط عزل مرا صادر فرمایند.

پاسخهای تاریخی دکتر محمد ‌مصدق‌ ‌به شاه - مجلس را من منحل نکردم

دولت کودتائی هرچه خواست می‌کند، مانع و رادعی هم ندارد. بهترین مثال رفتاری است که با خود من بعد از سه سال خاتمه حبس مجرد که آن هم برخلاف قانون بود نموده‌اند و اکنون متجاوز از پنج سال است که در این ده محبوسم و نمی‌توانم از این قلعه خارج شوم.

پاسخ به شاه - دوراز انصاف

نه پولی در بساط، نه اعتبار سری در اختیار بود که به یک عده اوباش و ماجراجو داده شود. یک عده مردم وطن‌پرست با نظریات من راجع به سقوط استعمار در این کشور موافق بودند و هرچه کردند روی عقیده و ایمانی بود که در راه آزادی و استقلال ایران داشتند.

پاسخ به شاه - راه آهن

قبل از کودتا، مردم و جرائد نسبتاً آزاد بودند، ولی بعد که توانستند رجال مملکت را زندانی کنند و مدیران جرائد را سخت تنبیه کنند و شلاق بزنند آن آزادی ناقص هم به کلی از بین رفت و از روی حقیقت مردم وطن‌پرست ایران می‌خواستند در آن گل و لای فرو بروند و آن خیابانهای آسفالته را نبینند و از آن عبور نکنند.

پاسخهای تاریخی دکتر مصدق ‌به شاه - نامه‌ای ‌از نیویورک

پذیرفتن اصل ملی شدن صنعت نفت و بهره‌برداری شرکت انگلیس از معادن نفت، دو موضوعی است متضادکه غیر از شخص شاه هیچ فردی قادر نیست آن دو را با هم جمع کند.

به ضرر ایران؟

«بضرر من» صحیح است چونکه هر چه داشتم به غارت رفت و متجاوز از هشت سال هم هست که از نعمت آزادی محرومم و اکنون در این قلعه محبوس و به تماشای دیوار آن مشغولم. «به ضرر ایران» صحیح نیست...

در همین زمینه