شنبه, 09ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

راهبرد مصدق، شعار محدود و مقاومت نامحدود بود

دکتر مصدق با داشتن تقوای سیاسی و رویکردی راهبردی توانست حق ملت ایران را به‌دور از هرگونه دشمن‌تراشی با استراتژی بسیج حداکثری مردم، شعار محدود و مقاومت نامحدود از چنگال استعمار پیر خارج سازد، ولی در این میان، خود مظلوم واقع شد.

هدف مصدق کسب مالکیت نفت بود نه اداره صنعت نفت

افرادی که می‌گویند باید نفت ایران از‌‌ همان ابتدا خصوصی می‌شد در واقع منظورشان‌‌ همان است که نفت را دوباره به انگلیس‌ها می‌دادیم.

چرا و چگونه نهضت ملی ایران ناکام گشت و از پای در آمد؟

در چاپ سوم کتاب  جنبش ملی‌شدن صنعت نفت ایران(1366)(1)  ، نویسندة محترم کتاب، فشرده‌ای از یازده جلسه گفت و شنود خود را با دکتر صدیقی در بارة نهضت ملی ایران به چاپ رسانیده است. شادروان دکتر صدیقی  در پاسخ به پرسش نویسندة کتاب «دربارۀ علل پراکندگی نیروهای ملی، که منجر به کودتای مردادماه 1332 گردید»، به گونة فهرست‌وار مطالبی را برمی‌شمارد که حکایت از ژرف‌نگری و دید گستردۀ استاد دارد.

کودتای 28 مرداد به روایت دکتر غلامحسین صدیقی

در بارۀ چگونگی رویداد ننگین کودتای بیست و هشتم مردادماه سال 1332، که منجر به سقوط دولت ملی دکتر مصدق  و بازگشت شاه و سلطۀ دیگربارۀ قدرت‌های خارجی بر ایران گشت، بسیاری از کسان درخاطره‌نویسی‌ها و نوشته‌های خود مطالبی را آورده‌اند که هریک بخشی از این رویدادها را در بر دارد.

کودتا تا کودتا؛ روز اول: ۲۵ مرداد ۳۲ روزی که قرار بود مصدق، فاطمی و ریاحی اعدام شوند

امید ایران‌مهر
صبح روز بیست و پنجم مرداد یک هزار سیصد و سی و دو، بسیاری از مردم بی‌خبر از هر جا سر سفره صبحانه پیچ رادیو‌هایشان را چرخاندند. یک روز تازه در پایتخت آغاز شده بود اما بسیاری نمی‌دانستند در اولین ساعات همین روز کودتایی نظامی اتفاق افتاده است.

مرداد عاقبت تمام می‌شود

صبح روز بعد              جدال الفبا و ماشین تحریر                     پایکوبی جوهرهای بنفش

در همین زمینه