دوشنبه, 03ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها فروردین ماه

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

از یلدا تا سوری جشن‌های آتش

با «یلدا» جشنهای آتش در ایران آغاز می‌گردد و با «سوری» به پایان می‌رود. در جشن سوری ایرانیان از روی آتش می‌پرند و بدین‌سان با جشن‌های آتش بدرود می‌گویند.

بُستان افروز، گل ویژه فروردین و جشن فروردین‌گان

فروردین، جمع واژه «فَرورد» است. این واژه در زبان پارسی باستان «فَروَرتی» برابر واژه «فَرَوَشی» اوستایی و «فَرَوَهر» پهلوی است و جمع آن «فَروَرتین» بوده است. «فروشی» نام پنجمین نیروی مینُوی آفریدگان و به معنای «پشتیبانی کردن و پناه دادن» است. نخستین ماه سال و نوزدهمین روز ماه در سال خورشیدی نیز «فروردین» نام دارد، از این روی به فرخندگی این همنامی، جشن فروردین‌گان (فروردین روز در فروردین‌ماه یا 19 فروردین ماه) یا جشن فروردگان برگزار می‌شود.

در همین زمینه