شنبه, 04ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

نمآهنگ اسفندگان به مناسبت جشن ملی اسفندگان، روز مهر ایرانی

نمآهنگ اسفندگان - که در راستای پاسداشت آیین‌های ایرانی و به مناسبت جشن «اسفندگان روز مهر ایرانی» آماده شده است - پیش‌کش شما عزیزان می‌گردد. امید است موجب شادمانی و شعف گرامیان گردد.

یکصد و هشتاد و ششمین (186) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و هشتاد و ششمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 45 :17 با هم‌خوانی «سرود ای ایران ، ای مرز پرگهر» رسمیت یافت. سپس آقای شمس خلخالی مدیریت نشست، همراه با غزلی به باشندگان خوش‌آمد گفت.

روز سپند زن - دکتر میرجلال الدین کزازی

جشن سپندارْمَذْگان یکی از جشن‌های باستانی ایرانی است و مانند بسیاری دیگر از جشن‌های ایرانی، سرشت و ساختاری آیینی و باورشناختی دارد. این جشن بازخوانده به سپندارمذ، یا در ریخت اوستایی آن: سِپَنْتا آرْمَئیتی، یکی از اَمشاسپندان یا فرشتگان فرّمند و بَرین در آیین کهن ایران است.

مانیا (پیشکش مادران ایران را، به خجستگی سپندارمذ) - سروده‌ی رضا آقازاده

در اوستا «سْپَنْتَ آرْمَئیتی»، در پهلوی «سْپَندارمَت» در پارسی به گونه‌های«سْپندارمذ» یا «سْپندارمد» و «اسپندارمذ» و «اسپندارمد» و «سْپندارمز» نگارش شده است. «سْپَند» صفت است به معنای مقدس در نام‌هایی همچون «اسپند» که دود می‌کنیم، در نام «اسفندیار» پورِ گشتاسپ، در نام «گوسپند»، و... دیده می‌شود. «آرْمَئیتی» به معنی فروتنی و فداکاری است. در «ریگ ویدا» هم نامش آمده است. در پهلوی آن را به «خرد کامل» ترجمه کرده‌اند.

گاهشماری باستانی یا گاهشماری احساسی؟

همواره در مورد زمان برگزاری جشن‌ها و همچنین گرامیداشت مناسبت‌های ایرانی، دو دیدگاه وجود داشته است. یکی دیدگاه کسانی است که به باور آنها، باید زمان جشن ها و مناسبت ها، بر پایه گاهشماری پیشین ایرانیان یا گاهشماری باستانی گرفته شود؛

زمان درست جشن‌های ایرانی - جشن‌های ایرانی در تقویم رسمی ایران

 

گروه نخست بر این باورند که جشن ها باید مطابق با "تقویم راستی" که همه ماه هایش 30 روزه است برگذار شود و تاکید می کنند که این تقویم از اصالت و قدمت زیادی برخوردار است و طی قرن ها حفظ شده تا امروز به دست ما رسیده و گروه دیگر استدلال می کنند که جشن های ایرانی باید طبق تقویم رسمی کشور که بنیان علمی دارد و همه ایرانیان با هر دین و باوری به آن مراجعه می کنند یا همان تقویمی که در آن شش ماه نخست سال 31 روز و شش ماه دوم 30 روزه ( اسفندماه 29 یا 30 روز) است، برگذار شوند. این نگارنده که از باورمندان به دیدگاه دوم است، در تبین آن نگاهی خواهد داشت به تاریخچه و برتری های گاهشماری رسمی کشور نسبت به گاهشماری های دیگر و اهمیت آن در تعیین دقیق زمان جشن های ایرانی، و سپس دیدگاه شماری از پژوهشگران و اندیشمندان را در این باره، بازمی نماید.

 

پیش‌کش‌های اسفندی در اسفندگان 1397 و پاسداشت جشن اسفندگان، روز مهر ایرانی

امسال در راستای گسترش و پاسداشت جشن ملی اسفندگان، روز مهر ایرانی دو تن از بانوان ایرانی اقدام به تولید پیش‌کش‌های اسفندی نمودند. استقبال از این گونه محصولاتِ فرهنگی باعث دل‌گرمی تولیدکنندگان آنها خواهد بود. امیدواریم که همه ایرانیان به ویژه تولید کنندگان کالاهای ایرانی هر ساله به پیشواز این جشن ملی رفته و سهمی در پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی داشته باشند.

شعرهای مهرگانی

حکیم ابوالقاسم فردوسی / رودکی / دقیقی / منوچهری دامغانی / امیر معزی / عنصری / فرخی سیستانی / فخرالدین اسعد گرگانی / قطران تبریزی / ابیوردی / ابوالحسن علی بن محمد منجیک ترمذی / عثمان مختاری غزنوی / ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی / ادیب شهاب الدین صابر بن اسمعیل ترمذی.

به بهانه‌ی جشن تیرگان - نگاهی به تیشتریشت

یشتِ هشتم از اوستا ویژۀ ستارۀ رای‌اومند و فرّهمندِ تیشتر است. این دو، صفاتی است که یشتِ هشتم به ستارۀ تیشتر داده است. جشن آب‌ریزان ادامه‌ی جشن تیرگان در دوران معاصر و پس از اسلام است. تیشتر با ماهِ تیر تفاوت دارد، به تحقیقِ روان شاد پورداوود این یک از ریشه «تیش» به معنای درخشنده و آن یک از «تیغرَ» یعنی تیر است که خواهندگان می‌توانند به روشنگری‌های پورداوود نگاه کنند و از آنجایی که روانشاد پورداوود مفصلاً درباره تیشتر سخن گفته‌اند از تکرارِ در این باره خودداری می‌شود.

مهر ایزد پیمان

در فرگرد چهارم وندیداد که مفصلا از معاهده بستن و در آن پایدار ماندن و یا شکستن آن و گناه و سزای پیمان شکن و اقسام معاهدات و شروط آنها صحبت میشود کلیه کلمه میثره به معنای عهد و پیمان آمده است در یشت دهم که مخصوص این فرشته است بسا کلمه مثرَ بحای عهد و میثاق آمده است.

در همین زمینه