پنج شنبه, 09ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها تیر ماه

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

دربارۀ جشن تیرگان و تیر انداختن آرش در این روز

جشن تیرگان، در روز انقلاب تابستانی، یا بلندترین روز سال قرار دارد. از این‌رو، ایرانیان پیش از برآمدن آفتاب به بلندای کوه‌هـا می‌رفتند، تا به خورشیـد بلنـدترین روز سال یا پایـدارترین خـورشیـد ” ایران زمین“، درود بفرستند. از این‌رو، می‌توان جشن تیرگان را جشن پایدارترین خورشید ایران زمین نیز نامید.

پرونده شنیداری «آرش کماندار» - سرودۀ بانو هما ارژنگی

از دامن کوهسار البرز،              میریخت به صخره های تبدار

آرش کماندار - سروده‌ی بانو هما ارژنگی

از دامن کوهسار البرز،                          میریخت به صخره های تبدار                   سوزنده شراره های خورشید               وان قامت دلکش دماوند،                         با آنهمه فر و  سرفرازی                      لرزنده به خود ز بیم و امید

«منظومه‌ی آرش کمانگیر» - سیاوش کسرایی

برف می بارد؛
برف می بارد به روی خار و خاراسنگ
کوه‌ها خاموش،
دره ها دلتنگ؛
راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ

در همین زمینه