دوشنبه, 03ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها اسفند ماه

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

برگه‌های شادباش (کارت تبریک) به مناسبت جشن ملی اسفندگان 1395

تارنمای ایرانبوم، به مناسبت جشن ملی اسفندگان 7 طرح اسفندی را پیش‌کش می‌کند. هدف ایرانبوم پاسداشت آیین‌های ایرانی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غربی است. امید است در این راه کامیاب باشد.

در فرهنگ ایران، پنجم اسفندماه، روز و هنگام «جشن ملی اسفندگان» یا «سپندارمذگان» است. سپندارمذ لقب زمین و به معنی گستراننده، مقدس و فروتن است؛ زمین که نماد عشق است و با فروتنی و از خود گذشتگی، آغوش خود را برای همهٔ جانداران گسترده است. جشن اسفندگان، روز مهر ایرانی: روز مهر و مهرورزی به آفریننده و آفرینش / روز مهر و سپاس به زن و زمین / روز مهر ایرانیان به ایرانیان / روز مهر ایرانیان به سرزمین ایران.

در همین زمینه