شنبه, 29ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای باید در گورستان تاریخ دفن شوند

جهان ایرانی

معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای باید در گورستان تاریخ دفن شوند

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 81، سال دوازدهم، اردیبهشت و خرداد 1393، رویه 17

نباید جای شگفتی باشد؛ زیرا این سرخط را در شماره‌ی پیشین داشتیم که نوشتاری بود از آقای اسماعیل جسیم و به پیوست آن شعری از یک هم‌میهن جدا مانده از میهن یا عنوان «وطنیمیز شعری» شعر از عبدل جعفر اوف شاماخی [شماخی]  شاعر ایرانگرای و وحدت‌خواه سرزمین آران یا به اصطلاح امروز، جمهوری آذربایجان است.
آقای یحیی‌خانمحمد آذری ، شاعر ملی‌گرای میهنمان که فرزند آذربایجان و زاده‌ی شهر تبریز است، با الهام از شعر عبدل جعفر اوف شماخی، این چکامه را سروده‌اند و به همه‌ی هم‌میهنان جدا افتاده در سرزمین قفقاز و به ویژه به آقای عبدل جعفر اوف پیشکش کرده‌اند.


جدایی

قـرارداد نـنگین تـرکـمانچای         /       درآن خـطه بنـمود فـتنه به پای
ز ایــران جـدا کـرد قـفـقـاز را        /         دو صـد لـعنت این چرخ غماز را
وطـن ، یـاری از سـرزمیـن اران     /          جـدا گــشت از دوده و خانـمان

دو صد سال بگذشت زین ماجرا
کـه گـردیده بـاکو از ایـران جدا

جـدا گـشته مـرد از شکوه وطن      /         گـــرفــتار دان فــنون  و فتـن
چـوگـاه حیـاتش به پایان رسید        /      پسـر را بـه بـالیـن خـود بـطلبید
بـدو گـفت : « ایـران دیار منست     /         زاجـداد مـن ، یـادگار مــنسـت
تـرا بـــسته‌ای می‌دهـم یادگار          /    تــو آن را زدیــده عـزیـزش بدار
درونـش بـود پـرچـم مــیهـنم      /        نگـه داشـتم ، هـمچـو روح و تنم
رسـیده ز اجــداد پــیدر پـیام        /      مـن ایـن را امـانت به تو می‌دهم»

سـرانـجـام روزی فـرا مـیرسد
کـه بـاکـو دوبـاره به ایـران رسد

در آن دم که جانش زلب می‌رهید     /       دو دیـده پـرآب و درون پــر امـید
بـه فـرزند گفـت : «ای امید پـدر      /       سـلامم بـه تـبریز و تـهــران ببر
قـرار گـلسـتان و تـرکـمانچای        /    بـه تـاریخ میـهن شـده ، دیـرپای
بـه لـعن و به نـفرین دفنش کنید       /    ز اوراق تـاریـخمـان بــستـریـد»
دم واپسـیـن ، نـام ایـران بـبـرد        /     پـسر را بـه یـزدان ایــران سپرد

بـه چـهره دژم بـود و آکنده خشم
ببـوسـید پـرچم ، فرو بست چشم

         تبریز : چهاردهم فروردین ماه 1393

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه