جمعه, 01ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جستار

جستار

بزرگترین راه‌های سوء استفاده در نظام بانکی

در آستانۀ اسفندماه و هنگامی که آخرین صفحات این شماره مجله در شرف بسته شدن بود، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار شد و چون همگان از متن کیفرخواست دادستان برای متهمین آگاهند ما از ورود در جزییات آن درمی‌گذریم و یک بار دیگر این پرسش را پیش روی همگان می‌گذاریم که آیا محکومیت متهمان این پرونده و کیفر دیدن آنها بخش پایانی داستان مکرر و ملالت‌آور فساد و اختلاس در شبکه بانکی کشور خواهد بود؟

از بحرانهای اقتصادی جهان تا تحریم ایران

همانگونه که انتظار می‌رفت هنوز تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حل بحران یورو به انجام نرسیده است. نگرانی از رکود اقتصادی کشورهای حوزه یورو تا حدی است که شرکت‌کنندگان اجلاس داووس با تاکید بر خطر سرایت این رکود به سایر اقتصادهای جهانی به ویژه آمریکا، خواستار انجام اقدامات جدی جهت رفع این معضل شدند. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، جهان و اقتصاد جهانی روزهای بسیار سختی را در پیش دارد و عدم اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و اساسی برای مهار این بحران اوضاع را بدتر خواهد کرد.

از پان‌ترکیسم تا نژادپرستی

در این مقاله عایشه حُرّ در تاریخچه کوتاهی از پان ترکیسم و نژادپرستی در ترکیه و گرایش حکومت به آن و شیوه های نظریه پردازان نژادپرستی که همواره زیر چتر حمایت حکومت بوده اند آشنا می‌سازد.

سازمان فاشیستی گرگ‌های خاکستری

گرگ‌های خاکستری ترکیه فعالترین سازمان نژادپرست پان‌تورانی در جهان امروز هستند. گرگ‌های خاکستری یک سازمان فراملیتی و نئوفاشیستی است که در برهه‌های مختلف از طرف دولت ترکیه متهم به تروریسم شده است و در بین سالهای 1974-1980، 694  فقره قتل را در ترکیه و خارج از آن انجام داده است.

 

جنوب سودان،حق تعیین سرنوشت و تسری به ایران!

کشور جدیدی به نام سودان جنوبی در 9 جولای امسال به جمع ده ها کشور دیگر جهان پیوست ورسما اعلام موجودیت نمود. تولد کشوری نو در حقوق بین الملل امروزین یک امر استثنایی و خلاف قاعده به شمار می رود. بر اساس رویه های موجود، سازمان ملل و جامعه جهانی مدت‌ها است که از تشکیل کشورهای جدید استقبال نمی‌کنند. منشور ملل متحد حق حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها را محترم می‌داند و دولت‌های جهان موظف به رعایت این اصل و نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها هستند.

فدرالیسم در جهان

در چند سال گذشته به وی‍ژه پس از حمله ایالات متحده به عراق و تغییر ساختار آن موضوع فدرالیسم علاقه بسیاری از قوم‌گرایان را به خود جلب کرده است. قوم‌گرایان عراق را به عنوان یک الگوی موفق که در آن واحدهای قومیتی در یک ساختار فدرال مبتنی بر قومیت شکل گرفته، الگو قرار داده و در خصوص اهمیت پیاده شدن چنین مدلی در ایران اصرار دارند.

درنگ‌هایی بر مقوله“حق ملل در تعیین سرنوشتِ“ لنین

بابک امیرخسروی از جمله اعضای سرشناس حزب توده است که عمری را در راه آرمان سوسیالیستی گذراند و اکنون با نگاهی انتقادی به عملکردهای این حزب می‌نگرد. وی در این نوشته به بررسی اثرات گرته‌برداری ناآگاهانه از تعالیم مارکسیستی - لنینیستی در زمینه اقوام، در ادبیات سیاسی ایران پرداخته و با تفکیک ماهیت کشورهای استعمارگر و ملت های یکپارچه نظیر ایران نشان داده که این همانندسازی ها از پایه و اساس متقنی برخوردار نبوده اند.

تأمل - ارج نهادن به ارزش‌های انسانی در فرهنگ ایرانی‏

ارزش‌های والای مطرح شده در فرهنگ و ادب ما یعنی ارزش‌های فرهنگی ایران نه فقط به ذات خود عیبی ندارند که بسیار ارجمند هم هستند و اگر عیبی هست از کسانی است که خود را ایرانی می‌دانند و از این ارزش‌ها بیگانه‌اند.

نام‏های ایرانی - دکتر محمود حسابی

کتاب نام‏های ایرانی با پژوهش استاد گرانمایه ، پروفسور سید محمود حسابی ، از اولین گنجینه‏های نام‏های اصیل ایرانی است که برای نخستین بار در چاپخانه علمی (تهران 1319) منتشر شد.

نگاه محلی، نگاه جهانی 1

در پایان آرزو می‌کنم، روزی در همین خانۀ فرهنگی بتوانیم با مردمی دیگر از شهرهای کهن جهان گفت و گو و با آنها ارزش فرهنگی داد و ستد کنیم. آیا این آرزو ، دوردست تلقی می شود؟ گو بشود! فرهنگ بشر با آرمانخواهی به اعتلا رسیده است.

در همین زمینه