دوشنبه, 07ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جستار

جستار

نگاه محلی، نگاه جهانی 1

در پایان آرزو می‌کنم، روزی در همین خانۀ فرهنگی بتوانیم با مردمی دیگر از شهرهای کهن جهان گفت و گو و با آنها ارزش فرهنگی داد و ستد کنیم. آیا این آرزو ، دوردست تلقی می شود؟ گو بشود! فرهنگ بشر با آرمانخواهی به اعتلا رسیده است.

مخاطرات و مدافعات ملّی

در نیمۀ دوم قرن 19 م، در حالی که اندیشه مندان تجددطلب ایرانی برای تشکیل دولت ـ ملت در ایران از طریق انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامه هایی ارائه می دادند، دو جریان ناسیونالیستی در همسایگی ایران ـ مناطق مسلمان نشین روسیه و امپراتوری عثمانی ـ در حال تکوین بود: ناسیونالیسم ترک و ناسیونالیسم عرب.

پابه‌پای ناصرخسرو بر جاده ابریشم

سال ١٣٨٢ برابر با هزارمین زاد روز ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی حکیم، شاعر، نویسنده، فیلسوف، جهانگرد، مرد خرد و اندیشه، شیردل دانا، راهجوی نستوه، و ابرمرد پرسنده و جوینده پارسی بود. ناصرخسرو علاوه به مجموعه اشعار خود، آثار گوناگونی در زمینه شعر، فلسفه، اخلاق، و دین دارد.

سدسازی در ایران باستان

اهمیت سدسازی و دغدغه ذخیره آب برای فصل گرم سال و مشرب کردن اراضی بالای رودخانه‌ها به دلیل شرایط جغرافیایی نزد ایرانیان سابقه‌ای طولانی دارد. مشاهده‌ی آثار باستانی ایرانی مبرهن این موضوع است که مسئله آب دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است. این مقاله به سابقه سدسازی در دوره‌های مختلف تاریخ ایران می‌پردازد تا چشم‌انداز مناسبی را در مقابل ما در این موضوع قرار دهد. تاریخ سدسازی در ایران‌، مصر و بین‌النهرین قدمتی بسیار طولانی دارد و هنوز هم می‌توان نشانه‌هایی از آنها را در این سرزمین‌ها یافت.

سـرو در فرهنگ ایرانی - بخش دوم و پایانی

از نکات جالب و عجیب، تأویلی است که ایرانیان در ادوار باستان برای سرو قائل بودند؛ تا آنجا که در قرن اول هجری، دیدن درخت سرو در خواب‌ سروری تا مرتبه‌ای که «ورای آن مرتبتی نباشد»، تعبیر و تأویل شده است.

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 6

پرده بالا رفته و منظره ی بیرون شهر با زمین های پست و بلند دیده می شود که در قسمت جلو تخته سنگی افتاده و از دور دورنمای کوه های کمرنگ پیداست و دو نفر از جنگجویان مغول خواجه صدرالدین را می آورند.

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 5

در این پرده صحنه دو قسمت می شود، یکی زندان دختر و دیگری زندان پسر؛ موقعی که پرده باز می شود کسی در زندان ها نیست پس از لحظه ای آنان را سربازان وارد نموده خسرو را با زنجیر و گلناز را بی زنجیر حبس می نمایند.

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 4

نه دیگر نمی توان انکار کرد، خودش است. (از جا بلند شده می گوید) فردا از میان خواهد رفت، امشب واپسین شب زندگانی اوست، آری فردا خاطر ملوکانه از بابت او آسوده می گردد.

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 3

پرده بالا رفته یک منظره ی اتاق قدیمی دیده می شود که خانم جوانی در روی تشک نشسته و در جلوی او شمعی در شمعدان ِنقره روشن است و سخنان و اشعار پایین را در وصف حال خود و سوختن شمع با آهنگ ویژه می خواند.

آذربایجانی چطور ترک زبان شد - 2

این قدرها هم به بیگانگان اعتماد نکن، خلفای عباسی چه معامله با ابومسلم خراسانی کردند که غازان خان با خواجه صدرالدین بکند؛ ابومسلم سردار شجاع و رادمرد ایرانی خلفای بنی امیه را که با ایرانی ها بدرفتاری می کردند منقرض ساخت و به علوی ها تکلیف خلافت نمود چون آنان از قبول آن امتناع ورزیدند به بنی عباس واگذار کرد و منصور عباسی در مقابل این خدمت و خوبی بالاخره او را به عنوان مهمانی دعوت نمود و بی خبر ریختند سر آن مرد پاک سرشت و ریز ریزش کردند.

در همین زمینه