دوشنبه, 18ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ به‌ طهماسب‌ بیگ‌ گرجستانی‌

تاریخ معاصر

فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ به‌ طهماسب‌ بیگ‌ گرجستانی‌

برگرفته از تارنمای آذرپادگان

[در باب‌ اعلام‌ لشکرکشی‌ به‌ گرجستان‌]

 

(سنه‌ 1219 هجری‌ قمری‌ (1183 خورشیدی‌ / 1804 میلادی‌)

 

چون‌ ولایت‌ گرجستان‌ از منضمات‌ و ملحقات‌ مملکت‌ فسیح‌المساحت‌ ایران‌ و اهالی‌ آن‌ ولایت‌ نیز درسلک‌ امان‌ یافتگان‌ و چاکران‌ این‌ شوکت‌ جاوید نشان‌ شرف‌ انسلاک‌ داشتند و چند سال‌ قبل‌ ازین‌ از عدم‌ رتبه‌ وناسپاهی‌ حکام‌ و ولاه‌ آن‌ ولایت‌ طایفه‌ شومیه‌ روسیه‌ در آنجا راه‌ مداخلت‌ جسته‌، ایادی‌ تغلب‌ و استیلا بر رئوس‌ساکنین‌ آن‌ ولایت‌ دراز و در آنجا به‌ تعدیات‌ و ستم‌ رایت‌ افراز شده‌، درین‌ سال‌ اگرچه‌ جمعی‌ کثیر و جمی‌ غفیراز گروه‌ ضلالت‌پژوه‌ عرضه‌ شمشیر و دستگیر غازیان‌ ظفر تأثیر گردیده‌، تنبیهی‌ کامل‌ درباره‌ آن‌ها به‌ عمل‌ آمده‌،نهایت‌ به‌ علت‌ این‌که‌ فصل‌ خریف‌ و زمستان‌ نیز قریب‌ و به‌ جهت‌ برودت‌ هوا توقف‌ و تمکن‌ موکب‌ جهانگشا درآن‌ صفحات‌ تعسری‌ داشت‌، موکب‌ ممالک‌ستان‌ مراجعت‌ به‌ تختگاه‌ سلطنت‌ ابد اقتران‌ نموده‌، انشاءالله‌الرحمن بعد از عید نوروز سلطانی‌ اعلام‌ گردون‌ خرام‌ خسروانی‌ به‌ انتظام‌ مهمات‌ آن‌ ولایت‌ و دفع‌ و رفع‌ و قلع‌ و قمع‌مواد فساد کرده‌، خذلان‌ آیت‌ پرچم‌گشا و موکب‌ کشورستان‌ فلک‌ تمکین‌ را با معادل‌ یکصد هزار نفر از بهادران‌فیروزی‌ آیین‌ و دویست‌ عراده‌ توپ‌ و خمپاره‌ و قورخانه‌ و زنبورکخانه‌ به‌ جانب‌ آن‌ ولایت‌ نهضت‌ پیرا وخرمن‌سوز وجود معاندین‌ ضلالت‌ انتما خواهد گردید از این‌که‌ آن‌ عالی‌شأنان‌ از خدمتگذاران‌ و چاکران‌ این‌شوکت‌ معلی‌ است‌ باید عموم‌ اهالی‌ و ساکنین‌ و قاطبه‌ قاطبین‌ آن‌ سرزمین‌ را از عزیمت‌ پادشاهی‌ و مرحمت‌غیرمتناهی‌ مستظهر و امیدوار ساخته‌ که‌ تا آن‌ زمان‌ ورود موکب‌ مسعود به‌ آن‌ حدود به‌ قدری‌ که‌ توانند درمخالفت‌ و اختلال‌ امور طایفه‌ شومیه‌ ساعی‌ بوده‌ که‌ بعد از کوکبه‌ مهر لمعان‌ پادشاهی‌ به‌ آن‌ سامان‌ حسن‌خدمت‌ و چاکری‌ ایشان‌ جلوه‌ عرصه‌ ظهور و خود را مورد مکارم‌ و اشفاق‌ فزون‌ از قیاس‌ سلطانی‌ سازند وتوجهات‌ شهریاری‌ را شامل‌ حال‌ و آمال‌ خود دانسته‌ مطالب‌ و مدعیات‌ را عرض‌ و در عهده‌ شناسند.


(مأخذ: اسنادی‌ از روابط ایران‌ با منطقه‌ی‌ قفقاز)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید