شنبه, 27ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی ایران پژوهی

ایران پژوهی

کارکردِ استعماری شرق‌شناسی و ایران‌شناسی

تاورنیه در لباس ایرانیدر این مقاله کوشش شده است به هدف‌های عیان و نهان موضوعی به نام «ایران‌شناسی اروپایی» پرداخته شود که شاخه‌ای از دانش شرق شناسی غربی است و بیش از دویست سال از حیات آن می‌گذرد، دانشی که اگر آن را چراغ راه استعمار نخوانیم، چیزی کمتر از آن نمی‌تواند باشد. شاید این واژه در خصوص این رشته از دانش جهان شناسی قدری تند و غیر منصفانه به نظر آید، اما گمان می‌رود پس از مطالعه مطالب مندرج در این نوشتار، خوانندگان گرامی، با نگارنده به یک نتیجه همسان برسند.

به ایران بیندیشیم - دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

سخن را آغاز کنیم با دو سؤال بدیهی: چرا ایران، چرا اندیشیدن؟ ایران، برای آنکه سرزمینی است که ما خود و فرزندانمان در آن زندگی می‌کنیم بنابراین هستی ما به هستی او وابسته است.

پیرامون مباحث فرهنگ ملی (12)؛ اولویت‌های سیاست فرهنگی

همیشه باید برای نقطه نظرهای فرهنگی در برابر منظوره‌های اقتصادی و اجتماعی، برتری قایل شد. زیرا، دیدگاه‌های سیاست فرهنگی، دربردارنده‌ی نکاتی است که رعایت آن موجب بقا و پیشرفت کل موجودیت ملت می‌گردد.

تقدس سرزمین کهن و باستانی ایران زمین

ایرانشهر ، ایئراینه وئیجه ، آریانا یا ایران نام سرزمینی است که بیش از 7000 سال است که پابرجاست و دارای فرهنگ و تمدن شهرنشینی می باشد . ملت ایران از آغاز تا کنون با فراز و نشیبهای گوناگونی مواجه شده‌اند.

چرا از حرکت علمی و شناخت ناشناخته ها باز ماندیم؟

از آغاز دوران قاجاریه به روشنی می‌توان شاهد رکود و حالت ایستائی حرکت علمی ایران بود. در کنار درگیریهای خارجی چون جنگ ایران و روس و ضربه‌هائی که بر پیکر استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین وارد گشت، به جز برخی تلاشهای فردی چون اقدامات قائم قام و امیر کبیر، کل سیستم حکومتی و نهاد آموزش و پرورش ایران بی‌خبر از پیشرفتهای علمی در جهان، هیچگونه عنایتی در جهت تلاش های علمی و حمایت از پژوهشگران و علماء و صنعتگران به عمل نیاورد. دلیل وجود چنین فضائی را باید در چگونگی ساخت حکومت و طرز تفکر گروههای تشکیل دهنده آن دانست. نکته‌ای اساسی که تجزیه و تحلیل آن خود به کتابی جداگانه نیاز دارد.

پیرامون مباحث فرهنگ ملی (11) - شناخت آرمان‌های ملی

از این‌رو، عرضۀ درست و آگاهانۀ آرمانهای ملی از سوی «سیاست فرهنگی » و دریافت و پذیرش آن از سوی توده‌های مردم، این آرمان‌ها را بدل به یک هدف و خواست همگانی می‌نماید.

در همین زمینه