شنبه, 21ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

مفاهیم نمادی-آئیــنی رفتارهای فرهنگی نوروز (علی بلوکباشی)

گردش دور کیهانی و تغییر فصل و تحویل و تحول در قاموس طبیعت برای جامعۀ کشاورز بسیار اهمیت داشت. در سرزمین هایی مانند ایران که دارای تنوع اقلیمی و آب و هوایی بودند گردش هر دور کیهانی و گذار طبیعت از کهنه به نو را یک نوروز و جشن می گرفتند و آن را با مجموعه ای از رفتارهای آئینی می نمایاندند. ایرانیان کشاورز معمولاً چند نوروز یا سال نوی کشاورزی داشتند که آغاز فروردین در آستانۀ فصل بهار، نوروزی از نوروزها در سرزمین گستردۀ ایران بوده است.

خجسته باد نوروزی 1392 - استاد فریدون جنیدی

سرشک ابر، از گوشه  برگ  . . . فروچکید                    بر خاک غلتید، و                دانه، آن را به جان پذیرفت                     جوانه . . . از آن بیرون جَست

نوروز در زمان ساسانيان - شادروان سعيد نفيسى

نوروز از جم مانده است و مهرگان از افريدون و نوروز دو هزار و پنجاه سال زودتر از مهرگان معمول شده است و جم ايام نوروز را بخش کرد و پنج روز نخستين آن را براى اشراف گذاشت و پس از آن پنج روز نوروز شاهى که در آن پنج روز بيدار بماند و نماز گزارد و پس از آن پنج روز براى خدمت‏گزاران پادشاه و پنج روز براى مختصان پادشاه و پنج روز براى سپاه خود و پنج روز براى فرومايگان که روى هم رفته سى روز باشد.

نوروز؛ روز نو، روز عدالت

در سراسر جهان، کمتر آیینی را می توان یافت که دست کم شش هزار سال قدمت داشته باشد و در میان مردمش همچنان زنده و پا برجا، با جان و دل برگزار شود.

بیایید مبلغ میراث بزرگ‌مان باشیم - نوروز؛ فراخوان ایرانی به جهان

آیا تا کنون فکر کرده‌ایم که چرا «نوروز» جشن است و بیشترین تعطیلات تقویم ما را تشکیل داده؟ می‌دانیم که گاهنبار چیست و چرا «شب یلدا» و «چهارشنبه سوری» را مقدمه رسیدن نوروز می‌دانیم؟ اصلا فکر کرده‌ایم که چرا کم درباره نوروز تحقیق و نوشته شده و چرا این جشن بزرگ اجتماعی، روز به روز درونی‌تر و خانوادگی‌تر می‌شود؟ اصلا سهم ما چیست؟

ماهی قرمز عید زودتر از موعد وارد بازارهای آذربایجان غربی شد

خبرگزاری مهر- روزهای پایانی سال 91 در حالی رو به پایان است که با نزدیک شدن به عید نوروز ماهی قرمز و اسباب سفره هفت سین زودتر از موعد خود وارد بازار شهرهای جنوبی آذربایجان غربی شد. ‌به گزارش خبرنگار مهر، آب و هوای بهاری فروشندگان ماهی قرمز تزیینی و لوازم سفره هفت سین عید نوروز را مجبور کرده تا زودتر از سال های گذشته مشغول به کار شوند و مردم این قسمت از استان آذربایجان غربی از هم اکنون به فکر خرید ماهی قرمز و برخی از اسباب مخصوص این ایام باشند.

در همین زمینه