چهارشنبه, 15ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

ممانعت طالبان از برپائی جشن نوروز در افغانستان - شادروان دکتر پرویز ورجاوند

بامداد روز اول سال نو، نخستین تلفن‌ از‌ سوی‌ یکی از دیپلماتهای سفارت افغانستان بود. ایشان با صفای فراوان شروع سال نو را شادباش گـفتند و در پاسـخ بعد از سپاسگزاری‌ آرزو‌ کردم‌ که‌ جنگ و خونریزی در آن سرزمین مردخیز در‌ سال‌ نو پایان بگیرد و سیاهی‌ها جای خود را به‌ روشنائی بسپارد و نشاط و سرزندگی رونق‌بخش سراسر آن سامان دیرپا‌ بگردد. مردم‌ سخت‌کوش‌ و رنج‌دیده افغانستان بتوانند در پرتو هـمدلی‌ها، ویرانه‌ها را آبـاد سـازند‌ و سرسبزی را جانشین سرزمین‌های سوخته بـگردانند.دشت و دمـن را از مـین‌های ویرانگر و مرگ‌زا پاک سازند و جایش دانه‌ بیافشانند.

نوروزِ پیروز - نوروزِ سال 1394 خورشیدی خجسته و فرخنده باد

نوروز حمشيدي همايون بادنوروز این یادگار نیاکان؛ یادگار جمشید بر شما و خانوادۀ گرامی‌تان و ملت بزرگوار ایران خجسته و فرخنده باد. نوروز هدیه و یادمانی از گذشتۀ دور و یکی از پایه‌های هویتی و افتخار دیرینۀ ما ایرانیان محسوب می‌شود.

زیباترین سفره هفت سین

عکس زیباترین سفره هفت سین در پی می آید:

درخشش نوروز در دیباچۀ شاعران پارسی

نو بهاران از راه رسید و طبیعت جامه نو بر تن کرد و در این هنگامه چه زیباست که به بهانه سالی نو با هم سفر کنیم به دنیای شعر و ادب پارسی که گنجینه ی غنی و پربار ایرانیان محسوب می شود و جایگاه و اهمیت نوروز را در سطر سطر آثار ماندگار آنان دریابیم و ارج نهیم.

مولوی و راز بهار

مولوی از جمله اندیشمندان بزرگی است که پیرامون مسایل مختلفی اعم از مسایل مذهبی، فلسفی، عرفانی و... به زبان نثر و نظم سخن گفته است. چه در «فیه مافیه» و غزلیات شمس و چه در مثنوی معنوی، هر کجا که بر او مفهومی تجلی یافته، بی‌دریغ آن را در پس آینه معرفت و شناخت همراه با حکایتی پندآمیز یا تمثیلی درخورِ تحسین، بیان نموده و از هیچ کوششی در این راه مضایقه نکرده است.

نوروزِ پیروز - نوروزِ سال 1393 خورشیدی خجسته و فرخنده باد

نوروز حمشيدي همايون بادنوروز این یادگار نیاکان؛ یادگار جمشید بر شما و خانوادۀ گرامی‌تان و ملت بزرگوار ایران خجسته و فرخنده باد. نوروز هدیه و یادمانی از گذشتۀ دور و یکی از پایه‌های هویتی و افتخار دیرینۀ ما ایرانیان محسوب می‌شود.

در همین زمینه