دوشنبه, 10ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت فروزش فروزش 4

فروزش 4

معرفی کتاب مهاجرت سوسیالیستی

عقاب علی احمدی
با پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشور روسیه که تاسیس «اتحاد جماهیر شوروی» را در پی داشت، انقلابیان سوسیالیست تبلور و تجلی آرزوهای خود را در قامت نظام سیاسی شوروی و زمامداران آن یافتند.

در همین زمینه