شنبه, 01ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب «سدید السلطنه و سواحل خلیج فارس»

کتاب‌

معرفی کتاب «سدید السلطنه و سواحل خلیج فارس»

مسعود رضایی

نویسندگان: سید عبدالله حسینی – دکتر محمد حسن نیا
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب فوق تجربه‌ای ارزشمند است که با توجه به اسناد آرشیوی موجود در ایران و منابع دست اول به جزئیات حیات سیاسی و فرهنگی محمدعلی خان سدیدالسلطنه و خاندان او به عنوان خاندان دیوانسالار ایرانی در سواحل جنوبی و شمالی خلیج فارس با روش ادبیات هرمونتیکی می پردازد. این اثردر نظر دارد تا نقش سدید السلطنه را در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خلیج فارس مورد واکاوی قرار دهد و گوشه‌های نهفته ای ازتاریخ خلیج فارس را که مربوط به نقش خاندان دیوانسالار ایرانی در سواحل خلیج فارس است هویدا سازد.

واکاوی زندگی افرادی که علیرغم انجام خدمات فرهنگی و سیاسی شایسته برای مملکت هنوز ناشناخته مانده اند،یا به اندازه خدمات گسترده ای که برای مردم وکشورانجام داده اند،در شناخت آن ها قلم فرسایی نشده است،ازجمله وظایف نویسندگان این مرز و بوم می باشد وبا شناخت خدمات افراد فرهیخته به جامعه ایرانی گامی در راه گوشه های ناگفته و نهفته تاریخ برداشته می شود که موثر خواهد بود.در این بین بزرگان و فرهیختگان علمی هستند که در مناطق آب و هوایی نامساعد،در آن زمان،برای وطن و مردم محروم آن جا خدمت می کردند،که محمد علی خان سدیدالسلطنه کبابی از جمله این افراد می باشد.او و خاندانش که از افراد دیوانسالار بودند،سال های متمادی در مناصب سیاسی در خلیج فارس خدمت کردند که این کتاب به صورت مفصل و با استفاده از منابع دست اول از جمله اسناد،به حیات سدیدالسلطنه می پردازد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید