شنبه, 01ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب «اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان»

کتاب‌

معرفی کتاب «اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان»

مسعود رضایی

 

نویسنده:محمد عجم
انتشارات اوین

بی گمان این کتاب جایگاه ارزشمندی در میان آثار ماندگار پیرامون مقوله خلیج فارس دارد. نویسنده با عشق و ایمان، دفاع از هویت فرهنگی و نام خلیج فارس را سالها قبل و از هنگام عضویت هئیت علمی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی (آزاد واحد مشهد) آغاز نمود و در کنار تدریس حدود یکصد مقاله و پژوهش از ایشان درموضوعات متنوع بویژه درحوزه فرهنگی ایران و عرب درمجلات معتبر داخلی وبین المللی منتشر شده است...

اصالت نام خلیج فارس و حقانیت طرفداران این میراث گرانبها همانند روز روشن است و ارائه اسناد در این کتاب فقط برای یادآوری و ثبت در تاریخ است. اقدام مجله نشنال ژئوگرافی امریکا در تحریف نام واقعی خلیج فارس و جزایر سه گانه ایرانی تقریبا ً مصادف بود با انتشار روزنامه ای مطالب این کتاب که موج بی سابقه ای ازهمبستگی واعتراض را درمیان محافل مردمی و همچنین دانشگاه ها و مجامع علمی بر انگیخت اقدام مجله مذکور به انگیزه ای برای بسیاری از فرهنگ دوستان ایرانی تبدیل شد تا به خود آیند وبه دفاع ازهویت فرهنگی وتاریخی که چند دهه است مورد تعرض دشمنان ایران واقع شده بپردازند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید