چهارشنبه, 30ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله بخارا 73-72 منتشر شد

مجله

بخارا 73-72 منتشر شد

 

شماره 73-72 مجلۀ بخارا ( با تأخیر) اما در بیش از هفتصد صفحه منتشر شد که شامل مباحث: ادای دین به همایون صنعتی زاده، فلسفه، زبان شناسی، نقد ادبی، ایرانشناسی، قدم رنجه، تاریخ نشر کتاب در ایران، آویزه ها، شعر فارسی و شعر جهان، گفتگو، خاطره، گزارش، موسیقی،جغدنامه، بررسی و نقد کتاب، یاد و یادبود است، به انضمام یادنامه همایون صنعتی زاده که در این بخش مقالاتی از ابراهیم گلستان، سیروس علی نژاد، ایرج افشار، زهرا دولت آبادی، مهدخت صنعتی، شیرین صنعتی، و باستانی پاریزی را می خوانیم و تصویر روی جلد این شماره نیز به مبتکر دایره المعارف فارسی و ناشر بیش از سه هزار عنوان کتاب و مترجم ده ها کتاب از جمله کتاب سه جلدی « کیش زرتشت» نوشتۀ مری بویس، یعنی همایون صنعتی زاده اختصاص یافته است.
با هم فهرست شماره هفتصد صفحه ای مجلۀ بخارا را مرور می کنیم :
 يادداشت‌ سردبير
 ادای دين‌ به‌ همايون‌ صنعتیزاده‌  / علی دهباشی  9
 فلسفه‌
 پدر مارکسيسم‌ روسی  / آيزيا برلين‌ / دکتر عزت‌الله‌ فولادوند  12
 زبان‌ شناسی
 گفتگو با دکتر محمدرضا باطنی   / سيروس‌ علینژاد و سمين‌ روشن‌  23
 زبان‌ باز   / گفتگو با داريوش‌ آشوری / محمد جباری حق‌ و پاشا جوادی  46
 نقد ادبی
 ساحت‌ بينش‌ حافظ‌  / دکتر داريوش‌ شايگان‌ / محمد منصور هاشمی  55
 به‌ بداهت‌ درخت‌  / متن‌ منتشر نشده‌ای از مهدی سحابی  73
 آملی نوتومب‌ : خانه‌ به‌ دوش‌ فرهنگی  / مينو مشيری   78
ايرانشناسی
 تازه‌ها و پاره‌های ايرانشناسی (64)  / ايرج‌ افشار  82
 ديدار و گفتگو با دکتر ژاله‌ آموزگار در عصر پنجشنبه‌ بخارا  / ساناز چيت‌ساز 142
 تاريخ‌ تحليلی ـ تفسيری ايران‌  / (معرفی کتاب‌ دکتر همایون کاتوزيان‌) فرزانه‌ قوجلو  154
 نشرية‌ انجمن‌ بين‌المللی مطالعات‌ ايرانی  / ياسمين‌ ثقفی 166
 قلم‌ رنجه‌
 قلم‌ رنجه‌ (1)  / بهاءالدين‌ خرمشاهی   173
 تاريخ‌ نشر
 تاريخ‌ نشر کتاب‌ در ايران‌ (4)  /  عبدالحسين‌ آذرنگ‌  182
 آويزه‌ها
 آويزه‌ها (7)  / ميلاد عظيمی   199
 شعر جهان‌
 بايد وقت‌ گذراند  / ژاک‌ پره‌ور / سحر کريمی مهر  224
 دو شعر از ريتا داو  / سيما سلطانی  225
 شعر فارسی
 برابری فرهنگی ايرانيان‌ و تاجيکان‌  / صدرالدين‌ عينی  228  رفت‌ آنکه‌ رفت‌ و...  / رودکی   229  بزرگوارا ! فردوسيا !  (بخشی از قصيدة‌ فردوسی) / محمد تقی بهار   231 تخت‌ جمشيد  / محمد حسين‌ شهريار   232  به‌ دوستان‌ تاجيک‌  / سعيد نفيسی   233 ناله‌ کرديم‌  / عاطف‌ افغانستانی   235  چند ترانة‌ افغانی  / خليل‌الله‌ خليلی   236  در طول‌ راه‌  / سيمين‌ بهبهانی   238  آينه‌  / اميری فيروزکوهی   240  سوگوار صبح‌ نشابور  (سوگسرودی برای پرويز مشکاتيان‌) / محمدرضا شفيعیکدکنی  242  گو به‌ چند  / مظاهر مصفا   243  از تبار نياسودن‌  / محمد استعلامی   245  ياد  / محمد آصف‌ فکرت‌   246  معراج‌ همت‌  / عبدالکريم‌ تمنا  247  تاراج‌ خزان‌  / واصف‌ باختری  248 شش‌ شعر از پروين‌ پژواک‌     249  جام‌ بلور  / سرور رجايی   252  سه‌ شعر از محمد علی سپانلو    253  زمان‌ رفته‌ است‌  / سيروس‌ شميسا    256  پائيز  / غلامحسين‌ معتمدی  258  راز  / احمد وثوق‌ احمدی  259  شعر ديداری  / افشين‌ شاهرودی 260 چهار قطعه‌ دربارة‌ زندگی و مرگ‌  / دکتر جمشيد لطفی   261  خود خروش‌   / شيدا ديانی   262  پيرانه‌، مست‌  / پرويز خائفی  263  دوبيتیها  / حسين‌ اکبری (سِمن‌) 264 صاعقه‌  / سيلوانا سلمان‌پور   265  خوارتر از خار بيابانی  / محسن‌ تقوی 266  فرياد دل‌  / حسن‌ گل‌ محمدی « فرياد»   267  قضا چو تيغ‌ برآرد  / جواد کناره‌چی «آذر» 268 دريافت‌  / خسرو شافعی  269  گوهر دريای عشق‌   / حسن‌ نيکبخت‌    270

 گفتگو
 ديدار با عتيق‌ رحيمی  /  دکتر جلال‌ ستاری   272
 گفتگو با هرتا مولر  / دکتر علی غضنفری       276
 از سرچشمه‌های داستان‌ کوتاه‌ فارسی تا تفسير سورة‌ مائده‌  / گفتگو با ميشل‌ کويیپرس‌ / جواد ماهزاده‌     286
 خاطرات‌
 ديداری با هانری کربن‌  /  سيد جلال‌الدين‌ آشتيانی  297
 يادی از استاد عبدالحی حبيبی  / محمد آصف‌ فکرت‌    303
 گزارش‌
 قربانيان‌ سرمای مسکو  /  ترجمة‌ ويدا شاهرخی  311
 موسيقی
 لذت‌ شنيدن‌ موسيقی با گلن‌ گولد  / امير صراف‌    326
 شبی با گلن‌ گولد  / جان‌ مک‌ گريوی / گلبرگ‌ برزين‌      332
 جغدنامه‌
 جغدنامه‌....   (طراحیهای منتشر نشده‌) /  کامبيز درم‌بخش‌    361
 بررسی و نقد کتاب‌
 زن‌ در داستانهای قرآن‌  / دکتر احمد مهدوی دامغانی     375
 خالقی و نيم‌ قرن‌ با شاهنامه‌ زيستن‌  / محمد گلبن‌       381
 معرفی «از شاهنامه‌ تا خداينامه‌»  / سيما سلطانی    385
 حکايت‌ ما و داستان‌ نقد ادبی  / سحر مازيار     394
 حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ زبان‌  / افشين‌ معاصر     398
 گروه‌ فشار اسرائيل‌ و سياست‌ خارجی امريکا       409
 دربارة‌ کتاب‌ «آن‌ گونه‌ که‌ من‌ زيستم‌»         414
 ياد و يادبود
 در نبود مهدی سحابی  / مسعود بهنود      418
 ضايعة‌ رفتن‌ دکتر محمد علی مير  / ايرج‌ افشار         422
 يادی از محمدرضا اخوان‌   / سيد محمد علوی مقدم‌         426
 يادنامة‌ همايون‌ صنعتیزاده‌
 همايون‌ = تک‌   / ابراهيم‌ گلستان‌         431
 در رثای همايون‌ صنعتیزاده‌  / عبدالرحيم‌ جعفری         453
 تا جايی که‌ بيل‌خور دارد = پابيل‌ کن‌  / دکتر محمدابراهيم‌ باستانی پاريزی      475
 نامه‌های همايون‌ صنعتیزاده‌ به‌ ايرج‌ افشار          503
 ادای حق‌ صحبت‌  / محمد جواد حجتی کرمانی         614
 قضية‌ چاپ‌ کتابهای درسی افغانستان‌  / سيروس‌ علینژاد         617
 سرنوشت‌ در را میکوبد  / پرويز کلانتری      624
 يکی مهتری بود گردن‌ فراز  / مهدخت‌ صنعتی         630
 شمع‌ معطر  / زهرا دولت‌آبادی         635
 سرانجام‌ آشوب‌ طوفان‌ نشست‌  / احمد اقتداری         639
 همايون‌ صنعتیزاده‌ يگانه‌ مرد مبارز...  / دکتر منوچهر ستوده‌         642
 نماد يک‌ کارآفرين‌ واقعی  / دکتر هرمز همايون‌پور      645
 بالاخره‌ من‌ هم‌ فيلم‌ «صنعتی» ساختم‌  / مجتبی ميرتهماسب‌         652
 نگاهی کوتاه‌ به‌ چند پینوشته‌ و کتيبه‌ از ميان‌رودان‌  / شيرين‌ صنعتی         655
 زنگی   (داستان‌) / همايون‌ صنعتیزاده‌         662
 دو شعر از همايون‌ صنعتیزاده‌        672
 درخت‌ گوهرنگار   / همايون‌ صنعتیزاده‌     674
 راه‌ گل‌ محمدی   / مايکل‌ گرفين‌ / ليلا کافی     676
 از اينجا و آنجا و...   / يادداشت‌هايی درباره‌: يادی از مهدی سحابی ـ بزرگداشت‌ مهدی سحابی در دانشکده‌ ادبيات‌ و علوم‌ انسانی دانشگاه‌ تهران‌ ـ عباس‌ جعفری، عکاس‌، روزنامه‌ نگار و... ـ بزرگداشت‌ شاهنامه‌ و دکتر جلال‌ خالقی مطلق‌ ـ دکتر علی اصغر حلبی و پژوهش‌های ادبی ـ ژان‌ ژاک‌ روسو و مفهوم‌ وطن‌پرستی ـ تقیزاده‌ و گرفتاری هميشگی زبان‌ فارسی ـ مصائب‌ دنيا از نگاه‌ علامه‌ محمد قزوينی ـ ناصر زراعتی و کتاب‌ گويا ـ نامة‌ سروا از افشين‌ شاهرودی ـ اهداء چند مجموعة‌ اختصاصی به‌ کتابخانه‌ مرکز دائرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی ـ ترجمة‌ کتاب‌ روشنگری دينی به‌ زبان‌ روسی و کتابخانة‌ اختصاصی همايون‌ صنعتیزاده‌  684
تماس با بخارا :
تلفن همراه سردبير : 1300147-0912   دورنگار : 88958697 ، 
رایانامه :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرايط اشتراک مجله بخارا :
بهاي اشتراک سالانه مجله بخارا در داخل کشور و شش شماره با احتساب هزينه پست پنجاه هزار تومان است. متقاضيان مي توانند وجه اشتراک را به حساب جاري 0100009347007 بانک صادرات شعبه 774 اوايل خيابان ميرزاي شيرازي به نام علي دهباشي واريز کنند و اصل برگه را با نشاني دقيق ( با قيد کد پستي ) به نشاني : تهران ـ صندوق پستي 166-15655 ارسال يا به شماره 88958697 فاکس کنند.
بخارا 73-72 از صبح روز یکشنبه 11 بهمن ماه در دسترس علاقمندان قرار می گیرد که می توانند آن را در تهران از :
• کتابفروشی های مقابل دانشگاه تهران
• کتابفروشی های خیابان کریمخان زند
• کتابفروشی آرین، خیابان میرداماد، نبش پاساژ آرین
• کتابفروشی کارنامه، خیابان نیاوران
• کتابفروشی پنجره، میدان پالیزی
• کتابفروشی افرا، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج ملت، تلفن 22015757
تهیه کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه