دوشنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر نامه‌ای از دکتر سیدحسین فاطمی به نهضت مقاومت ایران 30/10/1332

تاریخ معاصر

نامه‌ای از دکتر سیدحسین فاطمی به نهضت مقاومت ایران 30/10/1332

برگرفته از تارنگار ایران‌چهر

پیشگاه مقدس نهضت مقاومت ملی ایران
فرصت را مغتنم شمرده بسی افتخار دارم که بدینوسیله مطالبی را بعرض یاران وفادار برسانم. پس از کودتای خائنانۀ عمال انگلستان(28مرداد) که مستقیماً ضربه ناجوانمردانه خود را بر پیکر نهضت ملی ایران وارد ساخت و ارتش شاهنشاهی!!  یأجوج‌آسا بر هواداران  نهضت یورش برد، فدایی نهضت که سه شب  پیش از آن مزه باطوم و سرنیزه‌های گارد سلطنتی!! را بخوبی لمس کرده بودم برای گریز از چنگال افعیان درنده بوضعی بسیار خوفناک و به همت عدۀ از یاران فداکار بحمد حق توانستم جان سالمی بدر برم.
   البته در خلال این مدت دشمنان نهضت و چتربازان داخلی انگلیس به انواع و اقسام وسایل و  تبلیغات زهرآگین از قبیل «فاطمی در دربار است!! در سفارت روس یا احیاناً انگلیس است!! فاطمی در منزل میراشرافی است!!» و بسیاری از این قبیل توهمات کوشیده و هنوز هم می‌کوشند که با ایجاد سوءظن در جبهه نهضت ملی ایران شکاف اندازند.
  گرچه مطمئن بوده و هستم که خردمندان و متفکران نهضت هیچگاه به این تشبثات مذبوحانه و ددمنشانه عمال انگلستان وقعی نخواهند نهاد اما متأسفانه از تصمیمات نهضت در این روزها چنین احساس می‌شود که عمال اجنبی و ستون پنجم و دستگاه کودتا تا حدی بمنظور پلید خود موفق شده که زمینه بدبینی را تا حدی در ارگان نهضت بپاشند.
   مستند این گمان « که امیدوارم انشاءا... اینطور نباشد»  در درجه اول مندرجات و منشأت!! مدیر موذی و جاسوس مجلۀ ... (1) که با  مأموریت خاص در لباس هواداری از مصدق کبیر، فدایی نهضت را بباد  فحش و ناسزا گرفت و حساب شخصی و  مأموریت خود را با استفاده از زمان مساعد تصفیه کرد. باید صراحتاً  به عرض  نهضت مقاومت ملی برسانم مدیر... (2) و مجلۀ او کاملاً انگلیسی است و آتوئی است که دولت امپراطوری در مقابل آمریکا به زمین زده است و او را تهدید می‌نماید. «مسلماً حوادث  آینده این نکته را بر یاران عزیز روشن  خواهد کرد» و روزنامه‌های دولتی «‌آتش ‌ـ فرمان ـ سیاسی»‌ بدنبال ترهات فردوسی دستورات بخشنامه را برای انتقام از شاگرد وفادار مصدق منتشر کردند و آنچه که شایسته و درخور خود و اربابانشان بود به من نثار کردند. خوشبختانه خادم نهضت نه‌تنها به یاوه‌گوئیهای نوکران مارکداری متأثر نمی‌شدم بلکه بسیار هم خوشوقت بودم که از جانب چنین عناصر کثیفی مورد حمله قرار گیرم.
    تردید و گمان  دوم در مورد اعلامیه چاپی نهضت مقاومت ملی و اعلام کاندیداهای مجلس سناست که بی‌اندازه مرا متعجب و غرق در حیرت ساخت. « در اینجا لازم است توضیحاً بعرض برسانم که خدای بزرگ و وجدان را گواه می‌گیرم که اصلاً نظرم  به کاندیداشدن یا نشدن خود نیست چه نه‌تنها با سنای فرمایشی مخالفم اصولاً ننگ دارم با نوکران فراری بغداد در جلسه بنشینم و آنگاه  به محمدرضا شاه!! که با زور و پول خارجی سلطنتش را بر ملت تحمیل کرد اعلام وفاداری!! کنم» بلکه تأسف من از این لحاظ بود که اولاً در لیست کاندیداها نام اشخاصی چون شیخ‌العراقین و امثالهم .... به چشم می‌خورد که لابد بزعم نهضت مقاومت از وزیر خارجه دکتر مصدق و سخنگوی دولت ملی مطمئن‌تر تشخیص داده شده‌اند. بعلاوه عجب در این است که افراد و وابستگان به نهضت در پاسخ ایرادات دوستان ارادتمند اظهار داشته‌اند: « نبودن فاطمی در لیست بعلت ضددرباری‌بودن اوست؟؟»
   نهضت مقاومت بخوبی توجه فرمایند که مفهوم مخالف این بیان نتیجه خواهد داد که خدای نخواسته پس « نهضت مقاومت درباری است».
   اگر گناه این است فدایی نهضت بسی افتخار دارد که با خاندان ننگین پهلوی هیچگاه موافقت نداشته  و نخواهد داشت و معتقد  بوده و هست که تا یک تن از این دودمان ننگین در مقام سلطنت باشند غیرممکن پای استعمار انگلیس از ایران بدر رود چه اینان پدر بر پدر خانه‌زاد انگلستان بوده و تا این دست‌پروردگان سفارت باقی باشند دولت فخیمه احتیاجی به  جاسوس و  مأموران دیگر نخواهد داشت.
    کما اینکه حوادث سالهای اخیر و توطئه‌های ضدنهضت روی‌کارآمدن قوام، توطئه قتل، (9) اسفند و کودتای خائنانه 25 و 29  مرداد کاملاً صدق مدعای فدایی نهضت را روشن ساخته است.
    فدایی نهضت عقیده داشته و دارد که نهضت ملت ایران با وجود دربار پهلوی و مار خوش‌خط و خالی که در رأس قرار دارد هیچگاه به ثمر نخواهد رسید و وظیفه فرد فرد هواداران نهضت است که با تمام قوا با این کانون فساد که آخرین اقوی امپریالیسم انگلستان است جداً مبارزه کنند.
    فدایی نهضت کمال تشکر را خواهد داشت که نهضت مقاومت ملی نظر خود را نسبت به سخنگوی دولت پیشوای صریحاً ابراز دارد تا چنانچه اگر واقعاً خدمتگزار مورد اعتماد نهضت می‌باشد با وصف مشقات و مصائب روحی و جسمی«درد و الم شدید معده و روده» با پشت‌گرمی بخدمت ادامه داده و بار دیگر مبارزه افتخارآمیز خود را از راه« باختر امروز» شروع نموده و روزنامه را هرهفته تهیه و تقدیم داشته تا با وسایلی که  نهضت در اختیار دارد به چاپ رساند و چنانکه از حیث بودجه مالی نهضت در مضیقه باشد مخارج روزنامه را شیفتگان و وفاداران باختر امروز تأدیه خواهند کرد.»
   اگر هم خدای‌نخواسته این خادم نهضت مورد اعتماد نیست تا با اعلام وفاداری همیشگی به نهضت ملی ایران و پیشوای کبیر، مصدق قهرمان راه اروپا را در پیش گرفته به معالجه خود و  دعاگویی نهضت  مشغول گردم. انتظار دارد که جواب را به همان وسیله که یکی از دوستان فداکارم به نهضت مقاومت می‌رساند مرحمت ‌فرمایند. موقع را مغتنم شمرده بار دیگر درود بی‌پایان خود را به نهضت مقاومت ملی ایران تقدیم می‌دارم.

فدایی نهضت، وزیر خارجه ـ دکترحسین فاطمی

 

پی‌نوشتها:

1.  اشاره به مجله‌ای است که در آن دوران و پس از کودتا هم انتشارش ادامه پیدا کرد ، و به ویژه  بعد از کودتا از نشریات به اصطلاح روشنفکری محسوب می‌شد. کلک.

2. ایضاً اشاره به همان مجله. کلک.

 

به نقل از ماهنامۀ فرهنگی و هنری کلک، شمارۀ 67، مهرماه 1374، ص230ـ227.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه