شنبه, 27ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی ایران پژوهی

ایران پژوهی

ایران تنها کشور نفت نیست - دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

اگر نام کشور ما در نقشه جغرافیا در ردیف چند نامی است که شاخصیتی دارند، برای همین است؛ برای تاریخ و تمدن اوست؛ نه برای آنکه اتوبوس‌های دو طبقه در خیابان‌ها تهران روانند، یا میدان بهارستان غرق فواره‌های گردنکش و چراغهای رنگارنگ شده است. اقتباس تمدن و صنعت غرب هیچگونه مغایرتی با حفظ خصوصیات ملی و توجه به نیروهای معنوی ندارد، همانگونه که در هند یا ژاپن نداشته. برعکس، آنچه به ملتی درخشندگی می‌بخشد، تنها وجود ماشینهای عظیم و وسائل رفاه و زرق و برق نیست، تنها نساجی «منچستر» و فولاد «شفلید» و کشتی «کوین مری» و «رویال ارفورس» انگلستان را کشوری بزرگ نکرده است، شکسپیر و بیکن و داروین و دیکنز و حتی لارنس الیویه و ویویان لی نیز در این میانه دستی داشته‌اند، «کمبریج» به سبب دانشگاهش و «استراتفورد» برای تئاتری که دارد، هر دو از «بیرمنگهام» بلند آوازه‌ترند، این اصل در باره هر کشور متمدنی، چه کوچک و چه بزرگ، صادق است، فرانسه یا آلمان، هلند یا سوئد.

ملت گرایی: نهضتِ ضد استعمار و ضد استبداد و ضد استثمار

اگر در روزگارانِ گذشته، ‌ایرانیان برپایه‌ی قوانین غریزی و به راهنمایی حسِ‌ملیت، می‌گفتند: «چو ایران نباشد، تن من مباد» امروز بر پایه‌ی راهنمایی مکتبِ ملت‌گرایی (ناسیونالیسم) چنان «خود» را در وجود «ملت» متسحیل می‌بینند که بدون او، نمی توانند خود را تجسم بخشند.

علم ناسیونالیسم یا ملت‌شناسی

ملت یک موجودیت عینی است. ملت در عالم بیرون از ذهن ما وجود دارد و مانند همۀ موجودات زنده، دارای دات‌مندی (قانون‌مندی) و نظام‌مندی زیستی است. شناخت ملت نیز مانند شناخت هر موجود زنده دیگر، نیازمند بررسی و پژوهش است.

دادجان عطااله‌یف روزنامه نگار تبعیدی تاجیکستان در آلمان

ایران ستیزی، مرگ تدریجی ما تاجیکان است. ما تنها با بازگشت به دبیره پارسی پیوند معنوی و فرهنگی با ایران بزرگ، میتوانیم بسبزیم [ سبز شویم / ببالیم ] وگرنه چون درخت پیری در رهگذر بادها و طوفان‌ها خزان خواهیم شد و یا چون رود کوچکی خشک خواهیم گشت اگر به دریای بزرگ ایران نپیوندیم.

تلاش برای فارسی زدایی سازمان یافته در افغانستان

رفته رفته مى‌رویم که همه پشتو زبان شویم و زبان فارسى به حاشیه رود. چنان مبارزهٔ فرهنگى براى زدودن زبان فارسى انجام مى‌شود که این مبارزه علیه تروریستان [ تروریست‌ها] انجام نمى‌شود.

واحد تاریخ عمومی «ملت» است

تاریخ عمومی جهان، ‌از اوضاع سیاسی و اجتماعی ملت‌ها سخن می گوید و در این راستا، فرهنگ، تمدن، پیش‌رفت علم و صنعت، اوضاع اجتماعی و سیاسی در سرزمین های گوناگون، مورد بررسی قرار می گیرد.

در همین زمینه