یکشنبه, 30ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر

شعر

«کشور میانه» - رضا آقازاده

این سروده مانند، دو بخش است یکی پیش از آفرینش و دودیگر درباره البرز و ایران‌ویچ که سرزمین میانه است و این در همه دوران‌ها مورد استفاده دانشمندان و تاریخ‌نویسان ایرانی بوده است.

«سرو کاشمر» - سرودهٔ بانو هما ارژنگی

در دل دشت فراخ / سربرآورده یکی سرو شکوهنده و سبز / همچو تندیس اساطیری دور / قد برافراخته چون کوه بلند / بی گزند از نفس سرد زمان / سال او گشته فزون تر ز هزار ...

شعر میازار موری که دانه‌کش است

میازار موری که دانه‌کش است             که جان دارد و جان شیرین خوش است

ننگِ جنگ، سرودهٔ بانو هما ارژنگی

در هجومِ گرگ خویانِ پلید          دیده‌ات جز مرگ و ویرانی چه دید؟! // اینک ای دردت به جانم گوش کن          اندکی آن ناله را خاموش کن.

به مدافعان دلیر خونین‌شهر و همه شهرهای خونین وطنم؛ اسطوره پایداری - سرودهٔ سیمین بهبهانی

نستوه، نستوه مردا! این شیردل، این تکاور                   بشکوه، بشکوه مرگا! این از وطن پاسداری // بنویس از آنان که گفتند: یا مرگ یا سرفرازی          مردانه تا مرگ رفتند، بنویس بنویس، آری...‏

به روز سوم از شهریور بیست سپاه اهرمن از جای جنبید

در آستانه سالروز اندوهبار دیگری از یورش ددمنشانه اهریمن به ایران. این رویداد ناگوار را به ملت ایران دل آرامی عرض نموده و آمرزش و بهشت آشیانی شهیدان سوم شهریور 1320 و همه شهیدان راه آزادی و سربلندی ایران را از درگاه خداوند بزرگ درخواست دارم.

در همین زمینه