دوشنبه, 29ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها گفتگو

گفتگو

ایرانی باید در ایران بماند - فرهنگ ایرانی مانند ققنوس هربار از خاکستر خود متولد می شود

در 60 سال اخیر نمی‌توان خلیج فارس را خواند و از آثار احمد اقتداری گذشت. زبان شناس ها، باستان شناس ها، و مورخان مهم‌ترین ارجاعات را به آثار او می‌دهند.

این هنر باید تاج سر ایران باشد

نصرالله افجه‌ای گفت: امیدوارم روزی برسد که خوشنویسی واقعا تاج سر ما و کشور باشد، اکنون این هنر فقط در حد اسم، تاج سر ماست.

ماجرای حمله عقابان ایرانی به پالایشگاه «الدوره»

بعد از نشستن و بازبینی متوجه شدم دو بمب باقیمانده دقیقا وسط ستون نظامی فرود آمده و نفرات و تجهیزات را تار و مار کرده است. ظاهرا این دو، سهم آن‌ها بود و ما از آن بی‌خبر بودیم! این فیلم دو هفته متوالی از برنامه ارتش شبکه یک سیما در آن زمان پخش شد و مرهمی بود بر دل سوخته آنان که از حملات وحشیانه ایادی صدام آزرده خاطر شده بود.

استاد فرشچیان: تابلوی «عصر عاشورا» یک چیزی دارد که خود من هم گریه‌ام می‌گیرد

استاد فرشچیان به نکات جالبی از جمله ماجرای شفای دستش با نذر برای امام رضا(ع) و همچنین ماجرای خلق تابلوی "عصر عاشورا" اشاره می کند و می‌گوید که تابلوی عصر عاشورا یک چیزی دارد که خودش هم با دیدن آن گریه‌اش می گیرد.

در همین زمینه