پنج شنبه, 23ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز

نگاه روز

حرف بر سر شنونده است، نه گوینده

کسی کـه ایـن مبانی ابتدایی را نیاموخته، و باز هـم قـیافهٔ مـدعی و طلبکار به خـود بگیرد، لا بـد هیچ ترازویی برای سـنجیدن سـخن خود ندارد. آقای شاملو با دیدن تعدادی‌ شنونده در برابر‌ خود، همه‌چیز‌ را‌ خیلی سرسری و آسان گرفته، و‌ اصل «لاف‌ در‌ غـریبی» را بـنحو تمام عیار بکار بسته است.

مسئوليت خبرنگاران

خبرنگاران پيام آوران عصر جديد هستند و از اين نظر بايد در پخش هر خبر دقت، صحت، و امانت را کاملا رعايت کنند. اگر در مطالبی سررشته ندارند پيش از انتشار خبر آن را با متخصصين آن رشته در ميان بگذارند و گرنه سبب اشاعه خبر دروغ می‌شوند. خبرهايی اين چنين ممکن است داغ و هيجان انگيز باشد، اما سرانجام مشخص خواهد شد که  پوچ و دروغ بوده‌اند.

پاسخ به یادداشت یادبود هشتادمین سالمرگ «شیخ خزعل» - مزدور یا مقتدر؟

مگر قابل انکار است که «ابن حوقل» از جغرافیدان‌های غیرایرانی دوره اسلامی می‌گوید: ساسانیان برای پاسداری از آبراهه اروند شهر «اپاتان» (آبادان) را بنا کردند که اعراب بعدها آن را عبادان خواندند؛ افزون بر این، استخری در المسالک و الممالک، زید بلخی در صورة اقالیم، زکریای قزوینی در آثار البلاد، حمداله مستوفی در «نزهة القلوب»، مقدسی در «احسن التقاسیم» و... همگی به نام‌های کهن و ایرانی شهرهای خوزستان اشاره دارند و نام‌های دیگری را در کتاب هایشان نیاورده‌اند.

پیش لرزه‌های تکانهٔ «افشای نقش عربستان در مدیریت رویداد یازدهم سپتامبر»

روز ۱۴ آوریل ( ۲۶ فروردین امسال ) ، پس از آن که برخی دولتمردان بلند پایه آمریکا ازعزمی که برای انتشار ۲۸ صفحه گزارش فوق محرمانه در ارتباط با رویداد ۱۱ سپتامبر وجود دارد سخن گفتند ، مطلبی  را در شبکه های اجتماعی منتشر کردم و در مقدمه ی آن نوشتم :

یادداشت - پس از 71 سال قاتل به محل جنایت بازگشت

آمریکا، بزرگ‌ترین زرادخانه ‌هسته‌ای جهان را در اختیار دارد و از پایان نبرد دوم جهانی تا امروز، حتی لحظه‌ای را بدون جنگ نگذرانده است و بارها و بارها، ملت‌های جهان را به جنگ تهدید کرده است و با بی‌شرمی تمام اعلام کرده است که : «همهٔ گزینه‌ها روی میزند»؟!

سگدونی - نقدی بر فیلم «ابد و یک روز» - مسعود فراستی

«ابد و یک روز» پرغوغاترین فیلم امسال است و فریب کارترین شان. در پس ظاهر پرطمطراق و غلط انداز رئالیستی – ناتورالیستی اش، باطن سیاه و مسموم لانه دارد.

در همین زمینه