جمعه, 22ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز تایید آقای حسن روحانی بر یکپارچگی ملی - ما در ایران، دولت ایران داریم

نگاه روز

تایید آقای حسن روحانی بر یکپارچگی ملی - ما در ایران، دولت ایران داریم

به گزارش ایرانبوم، آقای روحانی رییس جمهور، در نشست معارفه‌های دولت یازدهم در وزارت کشور سخنانی را بیان کردند که ایرانیان به ویژه کوشندگان فرهنگی را بسیار شادمان کرد.
آقای روحانی گفتند:«هیچ فرقی بین کرد، ترک، ترکمن، لر، بلوچ، عرب و.. نیست ... ما درایران دولت فارس نداریم، دولت ترک هم نداریم، دولت عرب هم نداریم. ما در ایران دولت ایران داریم، یک ایران، زیر یک چتر واحد.»
البته ایرانِ واحد چند هزار سال است که به وجود آمده و پیوند ایرانیان در درازنای تاریخ آنچنان عمیق است که هیچ نیرویی نمیتواند شکافی بین آنان به وجود آورد. اما در زمانی که برخی دانسته یا ندانسته هم‌صدا با رسانه‌های آن سوی مرز  در باره قوم گرایی تبلیغ می‌کنند ایراد چنین سخنانی از  زبان  رییس قوه مجریه پاسخ دندان‌شکنی برای آنان خواهد بود. امیدواریم این ادبیات از سوی دولتمردان ایران همچنان ادامه یابد. بر ملت و دولت ایران بایسته است که بیشتر بر مشترکات همهٔ ایرانیان اتفاق نظر داشته باشند و از پرداختن به موضوعاتی که ایجاد تفرقه می‌کند پرهیز کنند. پاینده فر و فرهنگ ایران.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه