یکشنبه, 03ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان مازندران

دیده‌بان مازندران

نهمین همایش حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپیان) برگزار شد

نهمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران در روز پنجشنبه 30 امردادماه 1393 از ساعت 17:30 در تالار مهرگان برگزار شد.

پیامی به دریای مازندران - سرودهٔ استاد ادیب برومند

کـــه نیمـی ز دریـــا از ایـــران بـود         بــر این حق بسی سخت پیمان بود // کنــون بـــــا فــروپـــــاشی شــوروی         شــد ایــران دریـن مــاجـرا منزوی // ســه کشور برون آمد از بطن روس         هـــــم داده دسـت فریـب و فسـوس // بــــه همراهی روس پیمــــان شـکـن         فـــراهشته پـــــــــــــا از گلیـم کهـن // نمـــودنــــد دســـت تجــــــــاوز دراز         به میراث ایـــــران ز نیرنگ و آز // ولــی غــافل از ایـن کـــه ایرانیـان         ز حـــق نگذرند ار بپـــاشد جهــان.

کسی برای دریای مازندران گریه نمی‌کند...

21 مردادماه روزیست که همه موضوعات زیست‌محیطی به کناری می‌رود و بحث دریای مازندران داغ می‌شود؛ بزرگترین دریاچه دنیا که وسعتش موجب شده آن را دریا بنامند و برای خودش روز جهانی داشته باشد؛ دریای مازندرانی که همیشه راه‌ حل مسائل زیست‌محیطی است.

گونه‌های نادر دریای مازندران در مسیر انقراض - ریه‌های آلوده دریای مازندران

خبرگزاری مهر: برداشت بی رویه شن و ماسه و آلودگی ناشی از فاضلاب های خانگی، شهری و صنعتی و تخریب رودخانه های حوزه آبریز دریای مازندران باعث شده تا خطر انقراض آبزیان بویژه ماهیان نیز از اعماق دریا شنیده شود و گونه های نادر این دریاچه در مسیر نابودی قرار گیرند.

حقوق بالسویه ( 50/ 50 ) دولتین معظمتین متعاهدتین در دریای ایران و شوروی سابق (فدراسیون روسیه و جمهوریهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان)

دبیر همایش درباره‌ی همایش ملی و مستقل پیشین، سخنرانان بر «حقوق بالسویه» و برابر « دولتین معظمتین متعاهدتین ایران و شوروی» به عنوان دو طرف عهدنامه‌های مودت 1921 و تجارت و بحرپیمایی 1940، تاکید داشتند و یادآوری کردند که چهار کشور ساحلی جانشـین شوروی سابق، مطابق این دو قرارداد و معاهده‌های اقراری « مینسک» و« آلماآتی » در بدو تاسیسشان در سال 1991، در مجموع صاحب سهم یکی از دو طرف قرارداد یعنی شوروی سابق هستند.

دریای کاسپین، مازندران - سرودۀ ابراهیم علیخانی

کاسپین؛ مازندران؛ دریای من                    ای که تو من ماه دیده در رخت
تا بدانند نیم  بحر میهن است                     میهنم اینجاست ایران است و بس

حاکمیت ملّی و رژیم حقوقی دریای مازندران (خزر)

دریای مازندران دارای نظام حقوقی معتبر و قابل تطبیق با شرایط جدید است. این نظام حقوقی برپایۀ معاهدات 1921 و 1940 و استوار است. سازگاری فنی نظام حقوقی با شرایط جدید، صرفاً در پرتو درک روح معاهدات 1921 و 1940 و احترام به حق حاکمیتِ ملت ایران بر دریای کاسپین که یک حق تاریخی است، امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دو کشور ساحلی از حق حاکمیت برابر بر دریای کاسپین برخوردار بودند و حق تصمیم گیری مشترک برسرنوشت این دریا، تجلی طبیعی اعمال حاکمیت برابر بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برحق تصمیم‌گیری این کشور تأثیرگذاشته و چهار کشور، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان، مشترکاً وارث حق تصمیم‌گیری اتحاد جماهیر شوروی در دریای کاسپین گردیدند، ولی حق تصمیم‌گیری ایران همچنان به اعتبار خود باقی است.نتیجه اینکه در تصمیم‌گیری نسبت به سازگارکردن معاهدات 1921 و 1940، ایران حقی برابر با چهار کشور دیگر ساحلی دارد.

دریای مازندران در قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی

دکتر یوسف مولایی گفت: در معاهدات 1921 و 1940 تبعیضی نسبت به حق استفاده از دریای خزر وجود ندارد و اصل بر تساوی است.

در همین زمینه