سه شنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم سالانه 5/1 برابر حجم سد لتیان، از شبکه فرسوده تهران آب نشت می‌کند

زیست بوم

سالانه 5/1 برابر حجم سد لتیان، از شبکه فرسوده تهران آب نشت می‌کند

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 89، سال چهاردهم، آذر و دی 1394، ص 29

با احتساب حداقل مصرف روزانه آب شرب در تهران، سالانه حداقل در حدود 143 میلیون مترمکعب یعنی 5/1 برابر حجم سد لتیان در حالت پُر، از شبکه فرسوده آب شرب شهر تهران، آب پیش از رسیدن به دست مصرف کننده هدر می رود.به گزارش تسنیم، در 40 روز گذشته از فصل پاییز مصرف روزانه آب شرب در شهر تهران به طور متوسط به 2 میلیون و 800 هزار مترمکعب در روز رسید. این رقم حداقل میزان مصرف آب شرب در طول سال در پایتخت ایران است.مصرف آب شرب در تهران در روزهای  کم مصرف سال به 2 میلیون و 800 هزار مترمکعب و در روزهای پرمصرف به 3 میلیون و 200 هزار مترمکعب در روز می رسد. روزهای انگشت شماری نیز در طول هر سال دیده می شوند که میزان مصرف آب شرب شهر تهران کمتر از8/2میلیون مترمکعب یا بیشتر از 3/3 میلیون مترمکعب باشد.24 درصد از مصرف 8/2میلیون مترمکعبی روزانه آب شرب تهران را آب بدون درآمد شامل می شود. به عبارتی در 40 روز ابتدایی پاییز امسال 672 هزار مترمکعب در هر روز آب بدون درآمد بوده است.14 درصد از این 24 درصد، هدررفت واقعی آب در شبکه توزیع است. از این رو، 392 هزار مترمکعب در هر شبانه روز آب در شبکه ها و خطوط لوله توزیع آب در شهر تهران هدر می رود. محاسبه سالیانه این رقم به 143 میلیون مترمکعب میرسد. به عبارتی سالیانه یک و نیم برابر حجم سد لتیان در حال پُر (95 میلیون مترمکعب) از شبکه فرسوده آب شرب شهر تهران، آب پیش از رسیدن به دست مصرف کننده هدر می رود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید