سه شنبه, 08ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان اطلاعاتی پیرامون ویژگی‌های فردی آموزشی و حرفه‌ای دکتر هوشنگ طالع

نام‌آوران ایرانی

اطلاعاتی پیرامون ویژگی‌های فردی آموزشی و حرفه‌ای دکتر هوشنگ طالع

 

مشخصات فردی :
نام ونام خانوادگی : هوشنگ طالع
تاریخ تولد و زادگاه : هفتم آبان‌ماه 1312- تهران


 

آموزش : 
ابتدایی : دبستان جمشید جم (تهران )
متوسطه : دبیرستان فیروز بهرام و دبیرستان البرز ( تهران)

آموزش عالی :
مدرسه عالی صنعتیی دارمشتاد ( آلمان)TechnischeHochschule Darmstadt
دانشگاه یوهان ولف گانگ گوته فرانکفورت (آلمان)Johan wolfgang Goethe Uninversitatet-Frankfurt
دانشگاه کارل فرانسه گراتس ( اتریش) Karl Franz Univernitaet-Graz
مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی ( فرانسه) Ecole des Hautes Etudes en Sciences social

مدارک تحصیلات عالی :
دکترا در علوم اقتصادی و سیاسی ( دانشگاه کارل فرانسه – گراتس )
الگو سازی اقتصادی ( سازمان ملل – انستیتو اکافه – بانکوک – تایلند )
دوره‌ی Post Gradate در مدرسه‌ی عالی علوم اجتماعی پاریس ( فرانسه)

دکتر هوشنگِ طالع

 

پیشینه‌ی کاری :
42- 1341/ کارشناس اقتصادی : شرکت مهندسین پلانت – تهران
46-1342/ کارشناس و کارشناس ارشد اقتصادی ( دفتر اقتصادی – سازمان برنامه )
50- 1346 / نماینده مجلس شورای ملی  ( دوره‌ی بیست و دوم )
52- 1350 / مشاور معاونت ( سازمان برنامه و بودجه  )
53-1352/ رییس دفتر برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی ( سازمان برنامه و بودجه)
55-1354/ رییس دفتر امور استان‌ها ( سازمان برنامه و بودجه)
57-1355 / مشاور معاونت طرح ، نظارت و ارزشیابی ( سازمان برنامه و بودجه )
59- 1357/ رییس دفتر امور استان‌ها ( سازمان برنامه و بودجه )
  رییس دفتر هم‌اهنگی امور مناطق ( سازمان و برنامه)
69- 1360/ مدیر بخش مطالعات اقتصادی –اجتماعی ( مهندسین مشاور تدبیر طرح )
73- 1370 / مدیر اجرایی مطالعات اقتصادی- اجتماعی منطقه‌ی ویژه تجاری سیرجان ( مهندسین مشاور زیست بوم )
       مدیر اجرایی مطالعات کاربردی احیای کویر مرکزی ( شرکت مهندسین مشاور زیست بوم )
78- 1373/ رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آباد مهر

تدریس :
- مدرسه عالی دختران ( دانشگاه الزهرا) : رشته‌ی  اقتصاد و اقتصاد صنعتی 52-1350 (تهران)
- مدرسه عالی قزوین ( دانشکاه دهخدا) : رشته‌ی اقتصاد 52-1350 ( قزوین)
- دانشگاه تبریز : رشته‌ی اقتصاد 53-1352 (تبریز)
- مدرسه  عالی جهانگردی ( دانشگاه علامه طباطبایی) : رشته‌ی اقتصاد 55-1353 (تهران)
- دانشگاه کار ( خواجه نصیرالدین طوسی): رشته‌ی اقتصاد 57-1355 (تهران)
- مرکز آموزس مدیریت دولتی : رشته‌ی اقتصاد ( تهران)

 

 


پژوهش‌های منتشره ( فقط بخشی از نشریات منتشره و مطالعات انجام شده )
- بررسی پیرامون اقتصادی بودن  سد سفید رود ( سازمان برنامه)                1342
- نمودارهایی از صنایع کشور ( سازمان برنامه )                                            1343
- وضع موجود معادن ایران ( سازمان برنامه )                                                 1343
- شاخص‌هایی از صنایع ایران ( سازمان برنامه)                                              1344
- نتایج کاربرد کودهای شیمیایی ( سازمان برنامه )                                        1344
- اقتصاد عمومی ( 2 جلد ) – مدرسسه عالی دختران                              1350
- اقتصاد صنعتی – مدرسه عالی دختران                                                        1350
- تولید ناویژه ملی ( اصول کلی و طرز محاسبه ) – مدرسه عالی قزوین           1350
- علم اقتصاد ( 2 جلد) – مدرسه عالی جهانگردی )                                        1352
- الگویی برای برنامه ریزی منطقه‌ای ( دفتر برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی)    1353 
- برنامه پنچم عمرانی استان آذربایجان شرقی ( دفتر برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی)  1353
- برنامه پنجم عمرانی استان سمنان ( دفتر برنامه و بودجه استان سمنان)                          1353
- برنامه پنجم عمرانی استان گیلاه ( دفتر برنامه و بودجه استان گیلان )                          1354
- اصول کلی علم اقتصاد – دانشگاه کار                                                                1355
- مطالعات جامع و تفضیلی اجتماعی اقتصادی شهرکرد(مهندسین مشاور تدبیر طرح)     56-1355
- پژوهشی پیرامون کویر‌های ایران :  وضع موجود و پیشنهادها (3جلد همراه با نقشه)( سلزمان برنامه و بودجه)            1356  
- پژوهشی پیرامون مناطق کویری ایران ( خلاصه گزارش با تاکید بر استان یزد)                                                 1256  
- شهر و شهر گرایی در ایران  ( سازمان برنامه و بودجه )                                               1356
- شهرداری‌های ایران ( سلزمان برنامه و بودجه )                                                         1356
- قنات ( کاریز ) های ایران ( سازمان برنامه و بودجه)                                                   1356
- روند جابجایی جمعیت کشور ( سازمان برنامه و بودجه)                                              1356
- مطالعات اقتصادی – اجتماعی شهر کرد ( مهندسین مشاور تدبیر طرح)                          1356
- همکاری در تنظیم برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم عمرانی کشور ( سازمان برنامه و بودجه)
- مطالعات اقتصادی- اجتماعی منطقه ویژه تجاری سیرجان ( مهندسین مشاور زیست بوم)      1371
- مطالعات جامع کاربردی احیا کویر مرکزی فاز اول ( مهندسین مشاور زیست بوم )              1372
- اندوخته سازی گندم در کشور : امکانات کنونی و نیازهای آینده                                       1372
- سلسله مراتب اندوخته سازی کشور در زمینه گندم                                                      1372
- روش‌های گوناگون اندوخته سازی                                                                            1373
- بررسی مقدماتی پیرامون احداث مجتمع سیلوهای ترانزیت غلات در بندر عباس                    1373
- اقتصاد سنجی احداث سیلوهای ترانزیت غلات در بندر عباس ( 5 جلد)                              1373
- امکان سنجی، مکان یابی، جانمایی و اقتصاد سنجی سیلوهایی دوم ترانزیت کشور                1373
- کاریزهای استان‌های هرمزگان و کرمان ( مرکز پژوهش های کاربردی )                                                1373
- برق خورشیدی ( مرکز پژوهش‌های کاربردی )                                                                           1373
- بررسی کوتاه پیرامون روند خشکستان زدایی در کشور( مرکز پژوهش‌های کار بردی)             1374
- دیدی نو پیرامون دانشگاه برتر ( مرکز پژوهش‌های کاربردی)                                          1374
- آمایش راه‌های استان هرمزگان ( مهندسین مشاور اباد مهر)                                         9-1375
- ملاحظاتی پیرامون اقتصاد کلان کشور ( مرکز پژوهش‌های کاربردی                                 1378
- شهرستان : یگان مناسب برای تقسیمات کشوری ( مرکز پژوهش‌های کاربردی)                   1380
- حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران ( مرکز پژوهش‌های کار بردی)                           1381
- دولت کوچک ( مرکز پژوهش‌های کاربردی)                            1383
- بیش از یکصد مقاله علمی در زمینه‌ی اقتصاد ، سیاست و اجتماع در ماهنامه‌های معتبر کشور


پژوهش های منتشره به زبان خارجی

آلمانی:

 - DIE WIRKUNG DER INVSTITIONEN AUF EINKOMMANUND KAPAZITAET
  AUSTRIA -  GRAZ -1060    

- EIN MODEL FUER REGIONAL - PLANNUNG IRAN-TABBRIZ  -1974

انگلیسی :

 A MODEL FOR REGIONAL PLANNING
 IRAN -  TABRIZ - 1974      

 

 

کتاب‌های منتشره :
« هلال خصیب » در رابطه با تجزیه‌ی سرزمین های ایرانی نشین                      1358
تزارها و تزارها                                                                                       1359
تجاوز و دفاع ( ریشه‌ها و پی‌آمدهای تجاوز نظامی عراق به ایران)                     1364
فرهنگ ملی                                                                                         1379
اندیشه و دان ملت گرایی                                                                        1379
مکتب علمی ملت گرایی                                                                        1379
ارتش، توانو نیرومندی :  1362- 1357                                                        1380
تجاوز عراق ، خیانت خودی ، حمایت بیگانه                                                 1380
چکیده تاریخ تجزیه‌ی ایران                                                                       1381
تاریخچه مکتب پان ایرانیسم ایران                                                             1381
مسکو : زمستان سرد 1324                                                                   1382
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن                                                                1384
تاریخ تجزیه‌ی ایران – دفتر یکم- تلاش نافرجام برای تجزیه‌ی آذربایجان                1386
تاریخ تجزیه‌ی ایران – دفتر دوم – تجزیه‌ی بحرین                                            1386
تاریخ تجزیه‌ی ایران – دفتر سوم – تجزیه‌ی سرزمین‌های باختری                       1387
تاریخ تجزیه‌ی ایران – دفتر چهارم – تجزیه‌ی قفقاز                                          1387
تاریخ تجزیه‌ی ایران – دفتر پنجم – تجزیه‌ی سرزمین‌های خاوری                        1388
روز سی تیر ، میدان بهارستان                                                                  1388
تاریخ تجزیه‌ی ایران – دفتر ششم – تلاش در راه وحدت                                   1389
گوشه‌های پنهان برای تجزیه‌ی مهاباد (با همکاری پیمان حریقی)                      1389
قراردادالجزایر و پی‌آمدهای آن                                                                    1389
ناسیونالیسم ایرانی                                                                                1389
بر آمدن صفویان و بازسازی دولت فراگیر ملی                                               1390
جهان‌نمای تاریخ ایران ( 10762 پیش از میلاد تا 1970 میلادی)                         1390
تاریخ ایران کهن                                                                                     1391  
خورشید و شیر از گاه کهن تا امروز ( با همکاری مهدی شمسایی)                 1391
تو را ایران می‌نامم (مجموعه شعر)                                                           1392 
روز 28 امرداد، میدان بهارستان ( در دست چاپ)
نهضت پان‌ایرانیسم و رستاخیز رهایی‌بخش کردان آن سوی مرز ( در دست چاپ)


به زبان انگلیسی :

WAR IN THE PERSIAN GULF, 1981
IRAN IN THE CLAWS OF THE BEAR.  THE FAILED SOVIEL LANDGRAB Of 1964( WITH FARHAD TALE),  2oo7

 

ناسیونالیسم ایرانی

گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد

روز سی‌ تیر، میدان بهارستان

قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن

دیدگاه‌ها   

0 #1 Guest 1392-05-02 04:17
درود بر فرزند راستين ايران سرور استاد دكتر هوشنگ طالع. پاينده ايران.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه