پنج شنبه, 30ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر زبان ایرانی - سرودهٔ زنده‌یاد «کاظم رجوی»

شعر

زبان ایرانی - سرودهٔ زنده‌یاد «کاظم رجوی»

زنده‌یاد «کاظم رجوی» از ادبیان بلند پایه ی ایران زمین و از دیار همیشه جاودان آذربایجان است . او درباره زبان پارسی شعری نغز دارد وی بر این باور است که پارس بخشی از ایران زمین است پس به جای زبان پارسی بهتر است بگوییم: زبان ایرانی.

« زبان باستانی آذربایجان باقی مانده و تحول یافته ی زبان مادی و دارای ریشه آریایی بوده است که مورخین و جهانگردان اسلامی و تازی آن را فارسی ( ایرانی ) و فهلوی(پهلوی) و آذری خوانده اند و نمونه ای چند از دوران  مختلف به صورت نظم و نثر از آن باقی مانده است.برای آگاهی بیشتر از زبان آذری به کتاب «زبان فارسی در آذربایجان» جلد دوم آذربایجان و زبان دری نوشته استاد پورداوود رویه 62_64 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار مراجعه شود.زبان پارسی کنونی برآیندی است از زبانهای کهن ایران زمین لهجه های دیگری مانند کری لری بلوچی گیلکی و ... همه زادگاهشان ایران زمین بوده است یاد استاد « کاظم رجوی » را گرامی می داریم .       روانش شاد

 

زبان ایرانی

چو بوده است و بوَدزنده جان ایرانی                نمرده است و نمیرد، زبان ایرانی

زبان،نشانه ی آن جان جاودان باشد                 دلا،زدست مده،این نشان ایرانی

به جای پارسی از آن سرودم ایرانی                که نیست چند زبان در میان ایرانی

چه فارسی و چه رشتی چه کردی و چه لری     یکیست نام و زبان و روان ایرانی

به روزگار کهن هم اگر شنیدستی                   که بود چند زبان در جهان ایرانی

نبود آن همه جز چند شاخه ی نزدیک              ز یک درخت و زیک بوستان ایرانی

زبان پهلوی و زندی و اوستایی                     زبان پارسی باستانِِ ایرانی

برادر هم و فرزند مادری کهن اند                 همه برون شده اند از دهانِ ایرانی

کنون که دور شد آن ابرهای رنگارنگ            یکی پس از دگر از آسمانٍ ایرانی

زدوده است همه زنگهای کهنه و نو                ز جان زنده دل و مهربان ایرانی

بر آن سریم که هرگونه گرد چند دلی              سروه آید از این داستان ایرانی

به جای پارسی آرند نام ایرانی                      به نام پارس نخوانند از آن ایرانی

که پارس نیست مگر گوشه ای ز میهن ما         بزرگتر بود این خانمان ایرانی

چو نام کشور که پارس نیست ایران است         زبان ماست از آن رو زبان ایرانی

ز ایزد در نشنوی بهتر از زبان نبود             نشان مردم هم آرمان ایرانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه