سه شنبه, 05ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ تجزیه پهنۀ سرزمین‌های جداشده در شرق ایران‌ زمین‌

تاریخ تجزیه

پهنۀ سرزمین‌های جداشده در شرق ایران‌ زمین‌

منبع كتاب تاریخ تجزیه‌ی ایران نوشتۀ دكتر هوشنگ طالع

1ـ افغانستان‌*:625225 کیلومترمربع‌
2ـ بخش‌هایی‌ از مکران‌ و بلوچستان‌350000 کیلومترمربع‌
جمع‌975225 کیلومترمربع‌
 
3ـ سرزمین‌های‌  خوارزم‌ و فرارود
الف‌ ـ ترکمنستان‌488100 کیلومترمربع‌
ب‌ ـ ازبکستان‌447100 کیلومترمربع‌
پ‌ ـ تاجیکستان‌141300 کیلومترمربع‌
ت‌ ـ بخشهای‌ ضمیمه‌ شده‌ به‌ جمهوری‌ قزاقستان‌100000 کیلومترمربع‌
ث‌ ـ بخشهای‌ ضمیمه‌ شده‌ به‌ جمهوری‌ قرقیزستان‌50000 کیلومترمربع‌
 
جمع‌ سرزمین‌های‌ خوارزم‌ و فرارود1186500 کیلومترمربع‌
جمع‌ کل‌ سرزمین‌های‌ خاوری‌2161725 کیلومترمربع‌
 
 * بخش‌ اصلی‌ سیستان‌ با پهنه‌ای‌ برابر 125000 کیلومترمربع‌ از خاک‌ ایران‌ کنونی‌ منتزع‌ و ضمیمه‌ی‌ قلمرو افغانستان‌ گردیده‌است‌.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه