سه شنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ (باباخان‌)

تاریخ معاصر

فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ (باباخان‌)

برگرفته از کتاب چکیده تاریخ تجزیه ایران (نوشتهٔ دکتر هوشنگ طالع)، ص 266-267

پیوست‌ شماره‌ دو
فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ (باباخان‌)
27 ذیحجه‌1218(19فروردین‌ ماه‌ 1183 خورشیدی‌ / 8 آوریل‌ 1804 میلادی‌)
آن‌ که‌ عالی‌ شأنان‌ رفیع‌ مکانان‌ اخلاص‌ واردات‌ نشانان‌ شرین‌ بیک‌ و غیره‌ اعزه‌ و اعیان‌ محال‌ سموق‌ به‌مراحم‌ بی‌پایان‌ خسروانه‌ سرافراز بوده‌ بدانند که‌ الحمدلله‌ و المنه‌ از میامن‌ تأییدات‌ حضرت‌ سبحان‌ و نیروی‌بازوی‌ اقبال‌ فیروزی‌ اقتران‌ درین‌ زمان‌ میمنت‌ نشان‌ از انتظام‌ مهمات‌ مملکت‌ خراسان‌ اولیای‌ دولت‌ سپهربنیان‌ را فراغت‌ حاصل‌ و گرد وجود اشرار به‌ آب‌ تیغ‌ آتشبار سپاه‌ ظفر شعار از آن‌ صفحات‌ بالمره‌ زایل‌ شده‌،تمشیت‌ و انتظام‌ آذربایجان‌ و قلع‌ و قمع‌ سرکشان‌ آن‌ سامان‌ و تسخیر ولایت‌ گرجستان‌ و تفلیس‌ و اخراج‌ واتباع‌ ضاله‌ ابلیس‌ وجهه‌ همت‌ آسمان‌ نهت‌ خسروانه‌ گردیده‌، ثمره‌ شجره‌ دولت‌ و جهانداری‌ و دوحه‌ حدیقه‌شوکت‌ و تاجداری‌ عباس‌ میرزای‌ نایب‌ السلطنه‌ ممالک‌ ایران‌ را با جمعی‌ از امرای‌ جلیل‌الشأن‌ و سپاهی‌ بی‌حدو لشگری‌ بی‌ عد با آلات‌ حرب‌ و ادوات‌ طعن‌ و ضرب‌ از ارکان‌ منصور مأموم‌ والیوم‌ که‌ 27 شهر ذیحجه‌الحرام‌است‌ از دربار گیتی‌ مدار عازم‌ آن‌ حدود و ثغور گردید از آنجا که‌ عالی‌ جاهان‌ معلی‌ جایگاهان‌ دولت‌ و اقبال‌پناهان‌ شوکت‌ و اجلال‌ دستگاهان‌ شهامت‌ و بسالت‌ انتباهان‌ فخامت‌ و بنالت‌ اکتناهان‌ عزت‌ و سعادت‌ همراهان‌اخلاص‌ واردات‌ آگاهان‌ امیرالامراء العظام‌ عمده‌ الولاه‌ الکرام‌ الکسندر میرزا و طهمورث‌ میرزا که‌ من‌ جمله‌چاکران‌ آستان‌ خلافت‌ نشان‌ و ملتزمین‌ رکاب‌ ظفر همعنان‌ بودند به‌ همراهی‌ فرزند نامدار تعیین‌ به‌ آن‌ دیارفرمودیم‌ که‌ در نزد فرزند معزی‌الیه‌ به‌ مراسم‌ خدمتگزاری‌ قیام‌ و شرایط اخلاص‌ شعاری‌ اقدام‌ نمایند و موکب‌سهپر احتشام‌ در اوایل‌ شهر صفرالمظفر به‌ همرکابی‌ قائد فتح‌ و ظفر از تختگاه‌ سلطنت‌ کبری‌ با جنود نامعدودبهرام‌ انتقام‌ نهضت‌ و کوس‌ رعد خروش‌ مملکت‌گیری‌ را بلندآوا و به‌ عزم‌ انتقام‌ کفره‌ روسیه‌ و انتزاع‌ ولایت‌گرجستان‌ و دفع‌ مواد فساد آن‌ طایفه‌ خذلان‌ نشان‌ و تنبیه‌ و تدمیر سرکشان‌ آن‌ سامان‌ روانه‌ آن‌ ولایت‌ و به‌یاری‌ حضرت‌ باری‌ و به‌ اقبال‌ مصون‌ از زوال‌ شهریاری‌ اشرار و مفسدین‌ آن‌ دیار را عرضه‌ شمشیر زهر آبگون‌ وبقیه‌السیف‌ فرقه‌ ضاله‌ روسیه‌ را از سرحدات‌ تفلیس‌ و گرجستان‌ بیرون‌ و عالی‌ جاهان‌ مشارالیهما را والی‌ آن‌صفحات‌ و مستقل‌ در آن‌ ولایات‌ خواهیم‌ فرمود. چون‌ آن‌ عالی‌ شأنان‌ خدمتگزار این‌ دولت‌ جاوید قرار ومراعات‌ جانب‌ ایشان‌ منظور نظر مرحمت‌ آثار است‌، می‌باید در هر باب‌ الطاف‌ شاهانه‌ را درباره‌ خود به‌ سر حدکمال‌ دانسته‌ و بعد از ورود سپاه‌ ظفر پناه‌ و عالی‌جاهان‌ مشارالیهما به‌ آن‌ حده‌ کفره‌ روسیه‌ را از آن‌ ولایات‌بیرون‌ و خود را مورد نوازشات‌ از حد افزون‌ شاهانه‌ ساخته‌، الطاف‌ و اعطاف‌ پادشاهی‌ و اوامر علیه‌ ضل‌اللهی‌ راکه‌ عالی‌جاهان‌ مشارالیهما القاء و مرقوم‌ می‌نمایند به‌ سمع‌ قبول‌ اصغا و خود را مشمول‌ عواطف‌ و عوارف‌بی‌منتها دانسته‌، در تقدیم‌ و انجام‌ اوامر علیه‌ و احکام‌ سنیه‌ مساعی‌ جمیله‌ به‌ منصه‌ ظهور رسانند و مطالب‌ ومستدعیات‌ خود را از روی‌ حصول‌ امیدواری‌ و استظهار تمام‌ معروض‌ رأی‌ جهان‌ آرا گرداند که‌ به‌ درجه‌ اجانب‌قبول‌ و به‌ عز استجابت‌ و حصول‌ موصول‌ خواهد بود و در عهده‌ شناسند.

مأخذ: اسنادی‌ از روابط ایران‌ با منطقه‌ی‌ قفقاز

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه