پنج شنبه, 26ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر اعلامیه کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست [ دوشنبه 26 ا مرداد ماه 1332 ]

تاریخ معاصر

اعلامیه کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست [ دوشنبه 26 ا مرداد ماه 1332 ]

برگرفته از فر ایران

مردم رشید و دلاور ایران, زنان و مردان شرافتمند ایرانی :
بیدار باشید که دشمن حیله گر و خشمگین آخرین تلاش خود را برای بی‌اثر ساختن ثمره‌ی مبارزات چندین ساله ما به‌کار برده است. ملت ایران مبارزه کرد تا از چنگال استعمارگران خون‌آشام و عوامل و ایادی پست و وامانده اجنبی بیرون آید ولی در تمام مدتی که ملت ایران با قدرت و شدت علیه نفوذ اجنبی بیکار می‌نمود, دشمن با استفاده از وجود جاسوسان داخلی علیه مبارزات ملت ایران را توطئه می‌کرد .
تحریکات و دسائس اجنبی آن‌قدر ادامه پیدا کرد تا این‌که منجر به عملی شدن کودتای مفتضح و ننگین 25 مرداد گردید .
البته انتظار می‌رفت که دشمن در مرحله نهایی از فاسدترین کانون‌ها برای ایجاد توطئه و تحریک علیه مصالح ملی ما استفاده نماید.
ولی اکنون که ملت ایران با سرفرازی و افتخار توفیق یافت توطئه کودتاچیان و عمال پست و رسوای بیگانه را خنثی سازد, باید هم‌چنان با روشن بینی و نظارت دقیق و کامل بر جریانات, راه آینده خود را هموار سازد.
درک موقعیت فعلی کشور ایران و خطری که هرلحظه ممکن است موجودیت و هستی ملت ما را مورد تهدید و انهدام قرار دهد, باید برای هر فرد میهن پرست ایران روشن و آشکار باشد.
کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست اکنون که ملت ایران یکی از اثرات توطئه استعمارگران را خنثی ساخته است, اعلام می‌کند که هنوز این خطر از طرف عناصر و دسته‌هایی که در لباس طرفداری از نهضت ملی و یا عناوین دیگر فعالیت می‌کنند رفع نشده است.
ملت ایران باید با هوشیاری و بیداری کامل, هرگونه توطئه و تحریکی را که ممکن است در آینده برعلیه مصالح ملی ما صورت گیرد پیش‌بینی بنماید. کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست همه میهن‌پرستان, همه مردان و زنان رزمنده, همه طرفداران عظمت و استقلال ملت ایران را که خواهان طرد و ریشه‌کن نمودن اجنبی هستند به‌موقعیت و خطرات احتمالی آینده متوجه می‌سازد.
اگر ما امروز موفق شده‌ایم که بساط شرکت سابق نفت را از میهن خود برچینیم و از نفوذ سیاسی انگلیس‌ها در میهن خود بکاهیم ولی باز دیدیم که همین سیاست انگلیس به کمک دست‌های مرموز دیگری که مرتبا در میهن ما مشغول تحریکات هستند, می‌خواستند با یک کودتای مسلحانه اوضاع میهن ما را دگرگون سازند و تسلط اجنبی را بر ملت ما تجدید نمایند.
ولی ملت ما ایران نمی‌تواند اجازه دهد که با ضعیف شدن سیاست امپراطوری انگلیس در ایران دست بیگانه دیگری در ایران تقویت شود و در لباس جدید, سیاست انگلیس به‌مرحله عمل درآید و با سیاست‌های جدیدی عامل دگرگون کردن اوضاع ملت ایران باشند .


حزب پان ایرانیست که اکنون باشکوه و عظمت بی‌مانندی پرچم‌دار ناسیونالیسم ایرانست خواسته‌های ملت ایران را در موقعیت کنونی اعلام می‌‌دارد :

1- باید هرچه زودتر محرکین و عاملین و مسببین کودتای 25 ا مرداد که دشمنان واقعی نهضت جنبش ناسیونالیستی ملت ایران هستند, محاکمه و به شدیدترین وجهی مجازات شوند تا باردیگر دشمنان ملت ایران و سرسپردگان بیگانه, نتواند آلت اجرای سیاست بیگانه واقع نشوند .
2- ملت ایران همان‌طور که تا بحال بارها نشان داده است, شعار جاودانی « مخالفت با هرنوع نفوذ بیگانه » را تعقیب می‌کند و به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که اجنبی پرستان و نوکران بیگانه در تعیین سرنوشت او دخالت داشته باشند.
بنابراین کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست بنام ملت ایران می‌خواهد که دولت ملی دکتر مصدق با اجرای سیاست شدید دست بلشویک‌ها و همه دشمنان استقلال و عظمت ما را از امور کوتاه نمود و از نزدیک شدن این عناصر به نهضت ملی ایران جلوگیری نماید.
3- اکنون که نهضت ملی ایران بدون انحراف راه خود را دنبال نموده و عوامل و ایادی بیگانه از آن دور شده‌اند , ملت ایران از دکتر مصدق می‌خواهد که یک برنامه وسیع اقتصادی و اصلاحی که متضمن حفظ و بقای خانواده‌های ایرانی و دومان‌های آن‌ها از تبلیغات و تحریکات اجنبی پرستان باشد به مرحله اجرا درآید. تا راه برای اصلاحات عمیق‌تر و اساسی‌تر آینده باز گردد.
4- امروز باید همه‌ی قشرهای مختلف اجتماع, همه‌ی میهن‌پرستان و علاقمندان به استقلال و عظمت ایران جبهه متحد و نیرومندی را با برنامه‌ منظم برای حمایت از دکتر مصدق و مقابله با عناصر بیگانه‌پرستان و عناصر ضد ملی تشکیل دهند و راه برای عملی شدن هدف‌های اساسی و بزرگ ملت ایران باز نمایند.
 

کمیته عالی رهبری حزب پان ایرانیست
دوشنبه 26 امرداد 1332

 

اوباش همراه با شعبان بی‌مخ در یورش به حزب پان ایرانیست
28 امرداد 1332

 

اوباش در پناه نظامیان خود فروخته در غارت خانه‌ی دکتر محمد مصدق
( خیابان کاخ شماره 109 روز 28 امرداد 1332)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه