پنج شنبه, 30ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها معرفی انجمن جوانان سپید پارس

انجمن‌ها

معرفی انجمن جوانان سپید پارس

به نام یزدان پاک

چو ایران نباشد، تن من مباد         بر این بوم و بر، زنده یک تن مباد

انجمن جوانان سپید پارس یک سازمان مردم نهاد فرهنگی و تاریخی می باشد که خواهان آنست با برگزاری کارگاه های آموزشی،همایش ها،آگاهی رسانی فرهنگی و نهادینه کردن ریشه ای آن و آشنایی مردمان با فرهنگ ورجاوند ایرانی؛ این فرهنگ بگونه ای در اندیشه ها رخنه کند، که ایــرانی ایــرانی باشد نه انیرانی، تا بتوانیم نام بزرگ و بلند آوازه ی ایــران را که گاهواره ی فرهنگ و شهر نشینی جهان بود و هست را جاودان بر تارک درخشان جهان بنشانیم ./

 

« چشم انداز سازمانی »
انجمن جوانان سپید پارس

انجمن جوانان سپید پارس با کارایی و توانمندی ویژه ی خود توانسته است، با نهادینه کردن ریشه ای فرهنگ و آموزش های همراستا، هویت میهنی و غرور ملی را به توده ی مردمان بازگردانده و ایرانی بودن را در اندیشه ها جای دهد و نام ورجاوند ایران را در میان دگر کشورهای جهان به جایگاه راستین خویش بازگردانده است، و این چشم انداز ما که در این دوره زمانی بدان دست یافته ایم، سر آغاز گامی بزرگ که همانا آفرینش « ایـــران جهانی و جهان ایـرانی » است می باشد که به آن نیز دست خواهیم یافت ./

انجمن جوانان سپید پارس

* باشد با گسترش فرهنگ نیک و خردمند ایرانی  « ایران جهانی و جهان ایرانی »   بیافرینیم *

نـام و روشنگری

نام این باهَماد، انجمن جوانان سپید پارس می باشد که با شماره پروانه 3641/092604073 در 5/5/1387 خورشیدی زیر دیده وری سازمان ملی جوانان (ریاست جمهوری) آغاز بکار کرده است، انجمن جوانان سپید پارس باهَمادی است غیر دولتی،غیر بازرگانی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در چارچوب انگیزش و بند های در بنیاد نامه و مقررات موضوعه کشور کارایی می نماید.

مرام نامه

اندیشه و مرام انجمن جوانان سپید پــارس بر آن سو است که می خواهد فرهنگ و آیین ایران بزرگ را به مردمان این سرزمین کهن بشناساند تا « ایرانی، ایرانی باشد نه انیرانی» ؛ انجمن جوانان سپید پــارس با شش کارگروه پژوهشی- فرهنگی؛ شاخه ایران باستان ،شاخه ایران پس از اسلام ، شاخه مهرورزان رَغ ، بخش دیده ور سازه های کهن ، بخش ادب، هنر و بخش گردشگری ، خواهان آن است که فرهنگ نیک و خردمند ایران به گونه ایی پیش رود که « ایران جهانی و جهان ایرانی » بیافریند ./

چرایی

در دورانی که همه ی کشور های جهان گوشه گوشه آن را از برای پیدا کردن نشانه ایی هر چند ناچیز از فرهنگ خویش می کاوند و جستجو می کنند و برخی نیز دست به دروغ و ناراستی زده و از برای خود، فرهنگ نداشته ایی را می سازند و گاهی نیز با بهایی گزاف می خـَرند؟! ما آرام و خموش نشسته ایم و دیده گانمان را رو به سوی این همه ناراستی و دروغ بسته ایم و می بینیم که چگونه باختریان و بیگانگان با فرهنگ ما بازی می کنند و ایران را که گاهواره ی فرهنگ و شهر نشینی جهان بود و هست را، کشوری ددمنش و بی فرهنگ به جهانیان میشناسانند و فیلم هایی همچون اسکندر،(300) سی سد و چنگیز خان را با خرج های میلیون دلاری می سازند تا اندیشه ی جهانیان را از راه به دَر کنند، ولیکن ما با اندوه و درد بسیار بجای آنکه به رو یا رویی با آنان بایستیم خموش بنشسته در گوشه ایی سد سیوند را می سازیم و تنگه بلاغی را با آن همه یادمان از گذشتگان مان به زیر آب می فرستیم و چغازنبیل و بیستون را برابر نابودی واگذاشته و پــارسه را تنها رها گذارده ایم تا جایی که دشمنان ما آنگونه بی پروا شده اند، که در مرزبندی و سودمندی دریــای نیل گون « مــازندران » دست درازی کرده و از برای خود بهره های واهی بستانکاری می کنند،و کشوری همچون امارات که حتا به اندازه کوچک ترین استان ما نیز نمی شود خواستار جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی می شود و نام بلند آوازه دریای همیشه « پــارس » را بنام دروغین خلیج ع ر ب دگرگون می کند،  اینگونه بود که ما گرد هم آمدیم و با اراده ایی آهنین گامی بزرگ از برای ایران جهانی و جهان ایرانی ساختن برداشتیم و تا واپسین گاه با گسترش درست و نیک فرهنگ ایرانی و اسلام ایرانی پا پس نخواهیم گذاشت که بیگانه‌ایی بی باک بر آن شود که با نام و فرهنگ ایران بازی کند، فراموش مان نشود که ما  وام دار خون پاک همه‌ی گواهان و شهدایی هستیم که در راه آزادی و فرهنگ این مرز پرگهر جان خویش را داده اند. /

کارگروه های انجمن

       شاخه ایــران باستان :
کارایی و برنامه های این شاخه همه در راستای گسترش درست ، فرهنگ و تاریخ ایران باستان می باشد بگونه فراگیر این شاخه دیده بان فرهنگی و پژوهشی دوران ایران پیش از اسلام بوده و آموزش و شناساندن آن به مردم را در دستور کار خود دارد ./
شاخه ایران پس از اسلام:
 کارایی و برنامه های این شاخه همه در راستای گسترش درست ، فرهنگ و تاریخ ایران پس از اسلام می باشد، بگونه فراگیر این شاخه دیده بان فرهنگی و پژوهشی، دوره ی ایران پس از اسلام می باشد، و آموزش و شناساندن آن، به مردم را در دستور کار خود دارد ./

شاخه مهر ورزان رَغ(زیست بوم):
کارایی و برنامه های این شاخه همه در زمینه ی زیست بوم ایران است و بگونه فراگیر پاکسازی زیست بوم و آموزش به مردم، در دستور کار این بخش می باشد./
بخش دیده ور سازه های کهن:
 این بخش که در هر دو شاخه ی ایران باستان و ایران پس از اسلام کاربرد دارد، نهاد دیده ور سازه های کهنی است که در روی ویرانی  یا فراموشی می باشند، بگونه فراگیر کارکردها و برنامه های این بخش شناساندن این گونه بناها و هشدار ها و آموزش به مردم و در روی نیاز بازسازی و نگه داری این گونه سازه ها می باشد./
بخش ادب و هنر :
این بخش که در هر دو شاخه ی ایران باستان و ایران پس از اسلام کاربرد دارد،  اداره کننده پژوهش ها و شناساندن هنرهای ایرانی و بزرگان هنر و ادب ایران، به مردم را در دستور کار خود دارد ./
بخش گردشگری :
این بخش که در هر سه شاخه ی ایران باستان ، ایران پس از اسلام و مهرورزان رَغ کاربرد دارد،  اداره کننده پژوهش ها و شناساندن جایگاه های نمونه گردشگری و راهنمای چگونگی گردش در ایران، به مردم را در دستور کار خود دارد ./
یادآوری_  هر یک از کارگروه های انجمن، باید هر دو ماه یکبار پژوهشی در پیوند با کارکرد کارگروه خود به شورای مرکزی پیش کش نمایند

پیـام 

 هموندان این انجمن، بیش از هر چیز می بایست، دوست دار و مهرورزِ فرهنگ و تاریخ ایران بزرگ بوده، و باید به همه بندهای داد و دهش انجمن ارج نهند؛ و به دوستانی که تنها از برای سرگرمی ، بود و سود خویش، برای هموندی در این انجمن باشندگی می یابند، یادآور می شود که این باهَماد، جایی برای آنان نبوده و روشن است که سرپیچی از بندهای بنیاد نامه انجمن، شُـوَند جدایی آنان از انجمن خواهد شد، فراموش نشود که همه‌ی داد و دهش و بند های آمده در بنیاد نامه انجمن تنها از برای پیش بُرد برنامه ها ، یکپارچگی و دستیابی به انگیزش والای انجمن جوانان سپید پارس می باشد./


تارنمای انجمن :
www.jsiran.blogfa.com

رایانامه انجمن :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

برنامه های اجرایی انجمن جوانان سپید پارس
1. برگزاری اردوی پژوهشی-گردشگری، گوهر تپه- سال 87
2. برگزاری اردوی پژوهشی-گردشگری، بهشهر- سال 87
3. برگزاری اردوی پژوهشی-گردشگری، یوش- سال 87
4. برگزاری اردوی پژوهشی-گردشگری، ابیانه- سال 88
5. برگزاری اردوی پژوهشی-گردشگری، کاشان- سال 88
6. برگزاری اردوی پژوهشی-گردشگری، پارسه_پاسارگاد - سال 89
7.شرکت در جشن ملی – میهنی مهرگان- سال 87
8. شرکت در جشن ملی – میهنی مهرگان - سال 88
9. شرکت در جشن ملی – میهنی سده - سال 87
10. شرکت در جشن ملی – میهنی سده - سال 88
11. شرکت در نخستین اجلاس توانمند سازی سمن ها – یزد سال 87
12. شرکت در نخستین اجلاس مدیریت استراتژیک سمن ها – ساری سال 88
13. برپایی نخستین جشنواره « خوان نوروزی» - سال 87
14. برپایی دومین جشنواره « خوان نوروزی» - سال 88
15. برپایی نخستین سمینار « مهرازی ایران در گذر زمان» - سال 88
16. برپایی نخستین جشنواره « از زبان سفالینه ها»، نخستین بار در ایران و دومین بار در جهان – سال 88
17. برپایی دومین جشنواره « از زبان سفالینه ها» - سال 89
18. برپایی نمایشگاه « شاهنامه نگاران کوچک» - سال 88
19. برپایی نمایشگاه « نامه ای به عمو نوروز» - سال 88
20. چاپ و پخش کارت های آگاهی رسانی جشن های ملی و رویداد های فرهنگی-تاریخی، بگونه رایگان در کشور –  سال87 تا 89
21. و ......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید